SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Vieme, kto vyhral Cenu ITAPA 2019: eZdravie

Tlačové správy
0

Najväčšia konferencia o informačných technológiách (IT) vo verejnej správe na Slovensku, ITAPA 2019, nie je len o expertoch, paneloch a odborných diskusiách. Na slávnostnom galavečere ITAPA boli udelené ceny za najlepšie projekty v troch hlavných kategóriách. Známi sú aj víťazi poslucháčskej Ceny Rádia Slovensko a DITEC Opportunity Award For IT Young Ladies.

Víťazom Ceny ITAPA 2019 v kategórii Najlepší projekt digitalizácie spoločnosti Slovenska získal projekt eZdravie od konzorcia firiem Asseco a Beset, LeikTec, LYNX, NESS Slovensko. Zadávateľom bolo Národné centrum zdravotníckych informácií. Projekt umožnil vytvorenie bezpapierového zdravotníctva, a to zdieľaním receptu, elektronickej lekárskej správy, pacientskeho sumáru bez toho, aby musel pacient doručiť papierovú verziu osobne svojmu všeobecnému lekárovi. Zmizla aj povinnosť tlačiť lekárske nálezy a správy, a tiež sa zaviedla archivácia zdravotnej dokumentácie v elektronickej podobe so zdokonaleným elektronickým podpisom. „Tento projekt považujem za veľký úspech, posunul nás v rámci európskeho priestoru na vysokú pozíciu – medzi krajiny, v ktorých tento systém majú a funguje,“ povedal pri oceňovaní Peter Blaškovitš, generálny riaditeľ Národného centra zdravotníckych informácií.

Zľava výkonný riaditeľ kongresu ITAPA M. Ivantyšyn, generálny riaditeľ Asseco J. Klein a generálny riaditeľ NCZI P. Blaškovitš pri preberaní Ceny ITAPA za 1. miesto.

Na druhom mieste sa umiestnil projekt Elektronizácia potvrdení o návšteve školy, za ktorého riešením stojí spoločnosť DITEC na základe zadania od Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII). Cieľ projektu je jasný už z názvu, potvrdenia o návšteve školy už viac nie je potrebné predkladať úradom na papieri. „Napriek tomu, že ľudia o potvrdeniach vedeli, mnohí z nich si ich napriek tomu pýtali na školách. Je však len otázkou času, kedy naplno nabehneme na nový systém. Plánujeme ho samozrejme rozšíriť z úradov aj na ďalšie inštitúcie,“ uviedla ministerka školstva Martina Lubyová. 

Zľava Emil Fitoš (prezident ITAS), Cs. Barát  (generálny riaditeľ DITEC), J. Bačko (zástupca ÚPVII) a ministerka školstva M. Lubyová, ktorých projekt získal 2. miesto

Tretie miesto získal projekt Zelená nafta 2019+. Riešiteľom je Atos IT Solutions and Services na základe zadanie od Pôdohospodárskej platobnej agentúry a ÚPVII. Projekt elektronicky integroval 8 potvrdení, ktoré predtým žiadatelia museli predkladať pri žiadosti o štátnu dotáciu pre zelenú naftu. Celý proces sa tak skrátil na približne 10 minút. 

Ocenenie za 3. miesto odovzdáva L. Kondáš za organizátorov, a to (zľava) I. Schwarzovi zo spoločnosti Atos IT Solutions and Services, J. Bačkovi z ÚPVII a J. Kožuchovi z Pôdohospodárskej platobnej agentúry

Čestné uznanie poroty získal projekt Lepšia obec od spoločnosti Resco. Jeho cieľom je zmeniť fungovanie obcí tak, aby si získali priazeň svojich obyvateľov. Umožňuje ľahké a rýchle vyriešenie podnetov, oznamov, zlepšuje aj komunikáciu s občanmi a úradníkmi medzi sebou navzájom. 

Čestné uznanie poroty preberá B. Valach z firmy Resco za projekt Lepšia obec z rúk M. Ivantyšyna za ITAPA

Okrem uvedenej kategórie, boli na slávnostnom galavečere udelené aj ďalšie ocenenia:

Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu - SINO CLOUDclient od spoločnosti SINO je víťazom v kategórii projektov, ktoré využívajú najnovšie IT technológie na zefektívnenie fungovania verejnej správy. Cieľom bolo vyvinúť počítačové vybavenie pre zložité 2D a 3D projekty, ako aj zvýšiť výkon a znížiť náklady počítačov na školách, univerzitách a v organizáciách. Dôležitým prvkom projektu je aj výnimočná kybernetická bezpečnosť takýchto zariadení. 

Člen poroty Cena ITAPA Milan Ftáčnik odovzdáva cenu za Najinovatívnejší projekt v oblasti verejnej správy, životného prostredia alebo vedy a výskumu firme SINO, konkrétne S. Chlepkovi

Najlepší projekt vzdelávania v IT alebo pre IT - v kategórii projektov, ktoré originálne využívajú IT pre zvýšenie atraktívnosti a efektivity vzdelávania vyhrala Virtuálna anatómia od spoločnosti Virtuale Medicine. Výsledkom projektu je program, v ktorom môžu študenti medicíny študovať anatómiu cez 3D model ľudského tela. Projekt sa stal celosvetovým hitom a v čase spustenia išlo o absolútnu svetovú novinku tohto typu. 

Cenu za projekt Virtuálna anatómia odovzdáva v mene poroty B. Rovan, a to T. Brngálovi zo spoločnosť Virtual Medicine

Cena Rádia Slovensko - Projekt Inteligentná doprava v Žiline, ktorého zadávateľom je mesto Žilina a riešiteľom spoločnosť ALAM presvedčil tým, že prináša malé zmeny, no s veľkými dôsledkami. Systém umožňuje „podržať“ zelenú na križovatke, keď vozidlo MHD mešká, alebo prepne na červenú, keď ide skôr. Pre ostatných vodičov ide o niečo, čo si ani nevšimnú. Možno niekoľko sekúnd dlhšej zelenej signalizácie. Ale pre autobusy s desiatkami cestujúcich to znamená, že spoj príde načas. 

Zľava šéfdramaturg Rádia Slovensko M. Urbaník pri oceňovaní primátora Žiliny Petra Fiabáneho Cenou Rádia Slovensko za projekt Inteligentná doprava v Žiline spoločne s riešiteľom A. Lančaričom zo spoločnosti ALAM

DITEC Opportunity Award For IT Young Ladies – táto špeciálna cena bola udelená po prvý raz, je určená pre mladé ženy so záujmom o IT a mohli ju získať za esej na tému „Prečo ma baví IT?“. Porotu najviac zaujalo spracovanie témy študentkou Gymnázia L. Sáru v Bratislave Glóriou Grófovej.

Pri odovzdávaní ocenenia DITEC Opportunity Award For IT Young Ladies sa na pódu stretli samé dámy (zľava): ministerka M. Lubyová, P. Kotuliaková (riaditeľka Aj ty v IT), ocenená študentka G. Grófová a A. Záhorčáková za DITEC


Cena ITAPA
Ocenenie pre najlepšie projekty digitalizácie je súčasťou  podujatia ITAPA (Information Technologies and Public Administration - Informačné technológie a verejná správa). Všetky prihlásené projekty a riešenia hodnotí komisia tvorená osobnosťami z oblasti verejnej správy, odbornej komunity, akademickej sféry, odborníkov z oblasti IT, zástupcov akademickej obce, kľúčových predstaviteľov eGovernmentu, ako aj zástupcov médií zameraných na informačné technológie a najnovšie trendy v tejto oblasti. Cena ITAPA je vyhlasovaná v spolupráci s Fakultou informatiky a informačných technológií STU v Bratislave. Víťazi súťaže Cena ITAPA sú už tradične vyhlasovaní na prestížnom večernom podujatí - Galavečer ITAPA, ktorý sa koná počas prvého dňa Medzinárodného kongresu ITAPA.
 
Zobrazit Galériu

ITAPA

Všetky autorove články
Digital dáta súťaž inovácie projekt technika veda vyskum

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať