SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Zyxel preškolil takmer 900 IT profesionálov

Tlačové správy
0

Reselleri spoločnosti Zyxel majú stále väčší záujem o bezplatné workshopy a webináre aj platené certifikačné školenia, behom ktorých môžu rozšíriť svoje odborné znalosti v oblasti sieťových technológií. V priebehu posledných 18 mesiacov preškolil Zyxel takmer 900 IT odborníkov zo svojich partnerských firiem, ktoré vďaka tomu získali zásadnú konkurenčnú výhodu v podobe hĺbkových znalostí jednotlivých technológií.

Dvojdenné certifikačné kurzy ZCNE (Zyxel Certified Network Engineer) sú rozdelené do troch produktových kategórií (Security, Wireless a Switch) a troch úrovní znalostí. Účastníci behom nich získajú odborné znalosti o funkcii jednodlivých produktov, konfiguračnej logike a pravidlách a absolvujú praktické cvičenia. Školenia prebiehajú v pravidelne aktualizovaných termínoch v Prahe, Brne a Bratislave. Veľmi žiadané sú medzi IT špecialistami partnerských firiem spoločnosti Zyxel taktiež bezplatné workshopy a webináre, ktoré sa zameriavajú na praktické ukážky a príklady z každodennej praxe pri budovaní a správe podnikových sietí.

„Workshopy, webináre a certifikačné technické školenia tvoria ucelený koncept akým vzdelávame našich obchodných  partnerov. Ide o kľúčovú predajnú aktivitu, o jeden z pilierov nášho businessu. Jedine predávaním odborných kompetencií od vendora k resellerovi, ktorý naše technológie konfiguruje a spravuje, môžeme zaistiť ich správne použitie a spokojnosť koncových užívateľov. Infraštruktúra sietí, ktorú tvoria centrálne switche a firewally doplnené o bezdrôtové technológie je veľmi citlivým miestom každej firmy, preto je jej funkčnosť, robusnosť a zabezpečenie prioritou. Toho by sme ale len ťažko dosiahli bez preškolených partnerov.“ hovorí Martin Bratičák, Regional Director CEE v spoločnosti Zyxel.

ABOXS Communications s.r.o.

Všetky autorove články
technológie technika skolenie vzdelavanie biznis IT Digital dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať