SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Vo výrobe sa kyberútoku obávajú viac ako v iných odvetviach

Tlačové správy
0

Štvrtú priemyselnú revolúciu vníma 95 % generálnych riaditeľov zo sektoru výroby ako príležitosť na zmenu. Podľa výsledkov aktuálneho prieskumu KPMG Global Manufacturing Outlook 2018 dve tretiny respondentov súhlasia s tým, že umelá inteligencia vytvorí viac pracovných miest, ako ich eliminuje. Top manažéri predpokladajú, že najvyhľadávanejšími odborníkmi vo výrobe budú experti na dáta.

Každý tretí respondent sa v prieskume KPMG vyjadril, že ich organizácia zápasí s tým, aby udržala krok s technologickými inováciami. Viac ako 50 % riaditeľov výrobných firiem sa však v súvislosti s novými technológiami stretáva s tým, že členovia predstavenstva majú neopodstatnené očakávania súvisiace s návratnosťou investícií do tejto oblasti.

Obavy súvisiace s kybernetickou bezpečnosťou sú vo výrobnom sektore výraznejšie ako v ostatných odvetviach. Podľa výsledkov Global Manufacturing Outlook 2018 sa však iba polovica firiem cíti byť dobre pripravená na identifikáciu nových kybernetických hrozieb. Je to o 14 percentuálnych bodov menej ako v iných odvetviach.

„Pre výrobné systémy bola vždy prioritou funkčnosť a nepretržitá prevádzka, na kybernetickú bezpečnosť sa pri ich návrhu nemyslelo. Keďže výrobné firmy sa vo zvýšenej miere spoliehajú na prepojenie medzi systémami a procesmi, ako aj výrazné prepojenie medzi dodávateľmi, existuje tu množstvo zraniteľných oblastí. Pripravenosť reagovať na kybernetické udalosti by preto mala byť na poprednom mieste v rebríčku priorít manažmentu," konštatuje Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia riadenia rizík, KPMG na Slovensku.

SAMSUNG_062022_M Advertisement

Z výsledkov spomínaného prieskumu je tiež zrejmé, že dnešná geopolitická neistota má v porovnaní s inými odvetviami znepokojujúci vplyv na výrobný sektor. Viac ako polovica (55 %) generálnych riaditeľov sa vyjadrila, že návrat k teritorializmu, čo v tomto prípade môžeme chápať ako ochranu a uprednostňovanie lokálnych spoločností pri podnikaní, je najväčšou hrozbou pre rast ich firiem. Tento faktor v rebríčku vnímaných ohrození predbehol aj kybernetickú bezpečnosť a prevratné technológie. V prípade potenciálnych expanzií manažéri vo výrobe zvažujú najmä rozvíjajúce sa trhy, medzi ktoré respondenti zaradili aj krajiny východnej Európy.

Podľa Global Manufacturing Outlook 2018 sú strategické aliancie najobľúbenejšou stratégiou na dosiahnutie rastových cieľov počas nasledujúcich troch rokov. Podobne ako generálni riaditelia v ostatných odvetviach, aj tí, pôsobiaci vo výrobe, sa pri kľúčových rozhodnutiach spoliehajú skôr na intuíciu, ako na dostupné dáta.

KPMG Slovensko spol. s r.o.

Všetky autorove články
kyberutok vyroba technologia bezpečnosť

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať