SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Vodík alebo batérie? Ktoré riešenie je efektívnejšie?

Tlačové správy
0

Odborníci z rôznych segmentov čoraz viac diskutujú o energetickej transformácii a dosiahnutí uhlíkovej neutrality, ale aj o efektivite batériových či vodíkových riešení. Ktorá možnosť je však lepšia? Dokážu nám batérie pomôcť pri dosiahnutí týchto cieľov a zabezpečiť našej krajine energetickú bezpečnosť? Alebo naopak, staviť by sme mali skôr na vodík? Odborníci odhalili víťaza tohto súboja.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Zhodujú sa na tom, že inovácie sú potrebné nielen v často diskutovanej doprave, no hlavne v priemysle a energetike. Práve správne zvolené inovácie a alternatívne energetické riešenia totiž môžu Slovensku, ako priemyselnej krajine aj poprednému výrobcovi áut, pomôcť predísť krízovým scenárom a dlhodobo posunúť našu krajinu vpred. O oboch alternatívach sa diskutuje čoraz viac aj napriek tomu, že ešte donedávna sme si ich využitie nevedeli v praxi predstaviť. Dnes je však situácia iná, v alternatívach drieme veľký potenciál a sú tiež základným predpokladom vstupu aj udržania sa na trhu, konkurenčnou výhodou aj ekonomickým benefitom. Ako to však býva, všetko má svoje plusy aj mínusy.

  • BATÉRIE SÚ CENOVO DOSTUPNEJŠIE A V PRAXI ICH VYUŽÍVAME UŽ DNES

Na margo batériových a vodíkových riešení v priemysle aj doprave sa vyjadril Marián Smik, predseda Slovenskej batériovej aliancie. Podľa neho sa na každé z týchto riešení sa dá pozrieť z cenového aj technologického hľadiska, časovej dostupnosti, reálnych projektov, ale aj environmentálneho hľadiska. „Najväčšou výhodou batérií je ich cenová dostupnosť a odskúšanie v praxi. V oblasti elektromobility a úložísk energie je batériových riešení viac ako vodíkových. Výhody batérií vidím v tom, že ich môžu výrobcovia elektrickej energie využiť na splnenie nových limitov EÚ pri aktivácii podporných služieb. Práve batériové úložiská vedia zabezpečiť nielen reguláciu frekvencie a napätia, ale aj ukladanie energie z obnoviteľných zdrojov,“ uvádza. Ich využitie je tak prínosné nielen pre výrobcov elektrickej energie, ale aj distribučné služby či konečných spotrebiteľov.

  • VODÍK JE VŠAK, NAROZDIEL OD BATÉRIÍ, SILNÝM HRÁČOM NA DLHÉ TRATE

Experti na batérie, aj napriek ich výhodám, priznávajú, že v horizonte rokov 2030 – 2050 už nebudú vedieť na 100 % pokryť dopyt po alternatívnych riešeniach v mobilite ani v priemysle. Aj keď dnes v praxi nie je až tak viditeľný ako batérie, našiel už svoje uplatnenie a jeho budúcnosť experti vidia hlavne v priemysle. Z environmentálneho hľadiska je však potrebné prejsť zo sivého na zelený alebo modrý vodík, následne bude veľkým prínosom bude aj pre Slovensko vzhľadom na využitie v priemysle. „V energetike vodík nie je zdrojom energie, ale energonosičom. Vďaka nemu je možné elektrickú energiu uložiť vo vodíku, efektívne ju skladovať aj na dlhé obdobie či prepravovať na dlhé vzdialenosti. Následne je výborne využiteľný v doprave aj v priemysle, na vykurovanie budov, pri tepelných priemyselných procesoch, ale aj ako náhrada fosílnych palív či uhlia pri výrobe ocele. Vodík sa bude využívať všade tam, kde bude priama elektrifikácia nákladovo neefektívna alebo nemožná,“ dopĺňa Ján Weiterschűtz, predseda Národnej vodíkovej asociácie Slovenska.

  • VÍŤAZ JE JASNÝ! JE NÍM BATÉRIA ALEBO VODÍK?

Výhody aj nevýhody oboch alternatív sú jasné a odborníci o nich otvorene hovoria. Vo finále sú však víťazmi obe alternatívy. Na druhom ročníku veľkej energetickej konferencie ENERGY MANIFEST Fórum 2022 sa zhodli na tom, že budúcnosť je vo vzájomnej synergii oboch riešení. Vodík a batérie sa totiž dokážu perfektne dopĺňať a vzájomne negovať svoje nevýhody. „Na krátke uloženie energie sú vhodné batérie, na dlhšie až sezónne zase vodík. Napokon, aj vozidlá jazdiace na vodík potrebujú batériu a využívajú prednosti batérie uchovať a dodať energiu napríklad pri brzdení či akcelerácii. Vodík zase poskytne vozidlu dlhší a spoľahlivý dojazd, ale aj komfort rýchleho čerpania paliva. Rovnako sa vedia dopĺňať aj v priemyselnej a energetickej sfére,“ uzatvárajú Smik a Weiterschűtz.

Slovenská batériová aliancia (SBaA)

SBaA je nezávislé záujmové združenie právnických osôb, ktoré pôsobí ako priemyselný klaster. Je výkonnou platformou pre spoluprácu medzi verejným a súkromným sektorom, inovátormi, akademickou obcou a finančnými inštitúciami s cieľom podieľať sa na hodnotovom batériovom reťazci v Európe.

Národná vodíková asociácia Slovenska (NVAS) 

Národná vodíková asociácia Slovenska vznikla v roku 2015 ako spoločná iniciatíva fyzických a právnických osôb s cieľom podporiť výskum, zavádzanie a využívanie nových technológií, ktoré aktívne využívajú vodík a palivové články.

 

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať