SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

Vplyv IT na rozvoj firiem: Cloud im získava viac ako 100 hodín mesačne

Tlačové správy
0

Efektívne IT riešenie pomáha firmám získať viac času na rozvoj podnikania, zlepšenie existujúceho modelu fungovania a na výraznejšie presadenie sa na trhu. Moderné cloudové technológie s využitím tzv. virtuálneho desktopu umožňujúce prácu koncových používateľov v cloude môžu firmám poskytnúť každý mesiac viac ako 100 hodín na ďalšie zlepšovanie. V prípade tradičného prístupu ku koncovým používateľom by sa tieto hodiny museli vynaložiť na rutinné a opakované činnosti súvisiace so zabezpečením ich podpory. Vyplýva to z analýzy spoločnosti GAMO zameranej na strategické investície do správy firemnej IT infraštruktúry. Cloud firmám zároveň umožňuje lepšie plánovať a alokovať finančné zdroje alebo ušetriť pri nákupe zariadení.

Digitalizácia prináša firmám zjednodušenie v mnohých smeroch, a teda i úsporu času. Predstavitelia firiem ju tak môžu využiť na ďalší rozvoj kľúčového biznisu. IT spoločnosť GAMO vo svojej analýze uvádza, že k významnej časovej úspore podnikom napomáha aj modernizácia správy ich IT infraštruktúry a koncových používateľov. V prípade tradičného prístupu, teda klasických firemných serverovní a spôsobu práce používateľov, musia IT špecialisti na ich správu vynaložiť v priemere až 90 % svojich časových kapacít. Ak využijú komplexnú cloudovú službu, ktorá zahŕňa aj virtuálny desktop (VDI – Virtual Desktop Infrastructure), venujú administrátori na jej správu len 55 % svojho času. „Pracovníkom vďaka tomu vzniká 45 % času na ďalšie zlepšovanie chodu firmy. V prepočte tak cloud firme prináša viac ako 100 hodín mesačne na ďalší rozvoj,“ uvádza Ivan Luby, technický riaditeľ spoločnosti GAMO.

Prehľadnejšie plánovanie investícií
Okrem ušetreného času prináša cloud firmám aj presnejší dlhodobý odhad investícií na správu IT. V porovnaní s nákladmi na pravidelnú obmenu hardvéru a softvéru vo vlastnej serverovni prechádza zodpovednosť za prevádzku cloudovej služby, fungujúcej zo vzdialeného datacentra, na jej poskytovateľa. Spolu s ňou firme odpadajú aj nečakané výdavky v prípade náhlych porúch, ktoré by v jej serverovni mohli nastať. „Úsporu prináša aj technológia VDI, čiže virtuálny desktop z cloudu. Rôznym programom a aplikáciám umožňuje využívať výpočtovú kapacitu cloudu. Výpočtovo náročné programy alebo grafické CAD systémy sú teda spúšťané priamo v ňom a na monitor pracovníka sa prenáša len obrazovka vzdialeného počítača. Firmám tak stačí nakúpiť len tenkých klientov alebo menej výkonné počítače, ktorým sa výrazne predĺži životnosť,“ vysvetľuje Ivan Luby.

Zabezpečenie citlivých dát
Rozvíjajúca sa digitálna transformácia zároveň vyžaduje čoraz lepšie zabezpečovať osobné údaje alebo kľúčové výrobné postupy. Ak firmy využívajú cloudové služby, ich dáta sú pred vírusmi, ale napríklad aj pred útokmi hackerov bezpečne uložené v datacentrách. Tie totiž spĺňajú prísne kritériá fyzickej a kybernetickej bezpečnosti, ale aj legislatívne pravidlá o ochrane osobných údajov. Dáta sa nenachádzajú na disku počítača, ale priamo na serveri, kde sú zároveň náležite zálohované. „Kybernetické riziká sú čoraz sofistikovanejšie a ich počet neustále rastie. Preto sa firmy v rámci svojej stratégie digitalizácie snažia neustále zvyšovať úroveň zabezpečenia svojich systémov. Práve v tejto oblasti im využitie cloudu dokáže významne pomôcť,“ dodáva Ivan Luby.

Allmedia4U s.r.o.

Všetky autorove články
IT firma Cloud rozvoj dáta

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať