SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Vyhlásenie Partnerstiev pre prosperitu – „Digitálny školník“

Tlačové správy
0

Členovia občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperitu (PPP) vyzývajú na pokračovanie procesu digitálnej transformácie slovenského školstva a vzdelávania aj po nadchádzajúcich parlamentných voľbách. Pozitívne vnímajú realizované i pripravované projekty z eurofondových programov (Plán obnovy a odolnosti, Program Slovensko).

SAMSUNG 042024 Advertisement

            Pozitívnym krokom v tomto procese bolo vytvorenie pozície digitálneho koordinátora. Dnes tak už na stovkách škôl pracujú digitálni koordinátori, ktorých hlavnou úlohou je pomáhať pedagógom využívať digitálne technológie a aplikácie vo vyučovacom procese. Zvyčajne je digitálnym koordinátorom učiteľ, ktorý zvláda využívanie digitálnych technológií vo vzdelávacom procese, pracuje na sebe v tejto oblasti a chce svoje know-how a metodiku odovzdať ďalším kolegom-učiteľom.

            Práca aj toho najlepšieho digitálneho koordinátora je ale márna, ak sa učitelia dennodenne stretávajú s nefungujúcim prostredím, ak sa nevedia pripojiť do počítačovej siete, ak im nefungujú počítače alebo iné prvky. V čase pribúdajúcej IT infraštruktúry na slovenských školách, väčšinou prostredníctvom viacerých projektov, sa čoraz viac ukazuje aj potreba vytvorenia novej roly, tzv. „digitálneho školníka“. Úlohou digitálneho školníka by malo byť zabezpečiť fungovanie digitálnych technológií – počítačových sietí, bezpečnosť, fungovanie hardvérových komponentov, inštalácia operačných systémov, diagnostika problémov. Spôsob financovania a vzdelávania týchto pracovníkov, ich pracovnú náplň a odborné predpoklady by bolo vhodné zadefinovať čím skôr.

            Nakoľko sú školy rôzne, rôzne veľké v rôznych regiónoch aj rola „digitálneho školníka“ môže mať rôznu podobu – od trvalého zamestnanca školy až po regionálnu firmu, ktorá sa tejto problematike venuje a zvláda špecifiká správy digitálneho prostredia školy. Navrhujeme zabezpečiť trvalú udržateľnosť celého ekosystému digitálneho školstva zavedením tzv. digitálneho normatívu, ktorého súčasťou by bolo financovanie celej oblasti: od role digitálneho školníka, cez pripojenie škôl na internet až po financovanie vybavenia digitálnymi technológiami škôl.

            Vyzývame politické strany, najmä v kontexte blížiacich sa parlamentných volieb, aby vyššie uvedeným témam venovali po voľbách adekvátnu pozornosť.

 

Partnerstvá pre prosperitu

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať