SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Vyhliadky Slovenska na ekonomický rast sa výrazne zlepšili

Tlačové správy
2

Z pohľadu vyhliadok ekonomickej výkonnosti je Slovensko v konkurencii 180 krajín sveta na 47. mieste. Z krajín V4 sme sa síce v celkovom rebríčku umiestnili poslední, ale zaznamenali sme najväčší posun smerom vpred. V medziročnom porovnaní to bolo až o 11 priečok. Našou najslabšou stránkou je pilier ľudský kapitál, ktorý berie do úvahy najmä úroveň a systém vzdelávania. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali v  pilieri infraštruktúra. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov štúdie KPMG UK The Growth Promise Indicator 2019.

Naše celkové skóre sa podľa tohto reportu medziročne zlepšilo z 5,04 na 5,90 z 10 možných. Za  najsilnejšiu stránku Slovenska považujú autori štúdie otvorenosť ekonomiky, kde sme dosiahli skóre 8,72 bodu. Tento pilier berie do úvahy ukazovatele ako priame zahraničné investíciie a celkový obchod krajiny. Najvýraznejšie zlepšenie sme zaznamenali v pilieri infraštruktúra – takmer o 2 celé body. Z minuloročných 4,65 sme aktuálne na úrovni 6,50 bodu.

Naopak najnižšie skóre sme opäť zaznamenali v pilieri ľudských zdrojov, do ktorého sa započítavajú faktory ako pomer ľudí so základným, stredoškolským a vysokoškolským vzdelaním, výsledky vedomostných testov a priemerná dĺžka života. Z možných 10 bodov Slovensko dosiahlo 5,14 bodu. Oproti minulému roku sme však aj v tomto pilieri zaznamenali výrazné zlepšenie. V roku 2018 sme totiž v tomto pilieri skórovali na úrovni podpriemerných 3,66 bodu.

Na vrchole celkového rebríčka sa umiestnilo Švajčiarsko, pričom európske krajiny obsadili až štyri miesta v prvej päťke. Jedinou krajinou, ktorá prelomila dominanciu štátov zo starého kontinentu je Singapúr na treťom mieste. Zo susedných krajín sa najvyššie umiestnilo Rakúsko na 19-tej priečke. Českej republike patrí 27. pozícia, Poľsko sa umiestnilo na 37. mieste a Maďarsko na 43. pozícii. Podrobnejšie výsledky za spomínané krajiny sú v tabuľke nižšie.

„ Mnoho krajín stále zaostáva v dôležitých ukazovateľoch, ako napríklad transparentnosť politiky a kvalita regulácií. Práve zlepšenie v týchto oblastiach môžu viesť k širším zmenám, ktoré sú základom budúceho rastu krajiny,“ uzatvára Yael Selfin, hlavná ekonómka KPMG vo Veľkej Británii a autorka štúdie.

O štúdii

Štúdia The Growth Promise Indicator (“GPI”)  pokrýva 180 krajín a od roku 1997 sleduje ich výkonnosť ekonomiky na základe relevantných akademických štúdií a výsledkov biznis prieskumov. Dvadsaťšesť indikátorov je rozdelených do piatich kľúčových pilierov. Každý pilier bol vypočítaný v rozmedzí od 0-10 z hodnoty príslušnej premennej.

Konkrétne sa posudzovala:

1)  Makroekonomická stabilita – vrátane miery vládneho deficitu a štátneho dlhu, 

2)  Otvorenosť ekonomiky - vrátane prílevu priamych zahraničných investícií a výkonnosti obchodu,

3)  Kvalita infraštruktúry – zahŕňa od prepravy cez technológie až po dostupnosť finančných služieb,

4)  Ľudský kapitál – berie do úvahy priemernú dĺžku života a úroveň vzdelávania,

5) Kvalita verejných inštitúcií - vrátane kvality regulácie, transparentnosti a efektívnosti využívania verejných financií, obchodné právo a nezávislosť súdnictva.


 
Zobrazit Galériu

KPMG

Všetky autorove články
zlepsenie vyhliadky Slovensko KPMG

2 komentáre

Aký rast ? reakcia na: Vyhliadky Slovenska na ekonomický rast sa výrazne zlepšili

21.8.2019 11:08
Za takýto status môžu dva faktory legislatíva a podnikateľské prostredie. O raste sa nedá hovoriť keď sa zvýhodňujú zahraniční investori pred slovenskými podnikateľmi.

Nad Tatrou sa môže stále blýskať , ale kedy sa Slováci zobudia zo sna tak to môže povedať iba Baba Vanga.
Reagovať

Je to chvályhodné alebo skôr zahanbujúce? reakcia na: Vyhliadky Slovenska na ekonomický rast sa výrazne zlepšili

10.8.2019 17:08
Kde sme to, preboha, museli byť predošlých rokoch pred tým "výrazným zlepšením" keď tieto krajiny sú teraz pred nami: Estónsko, Slovinsko, Litva, Lotyšsko, Gruzínsko, Bulharsko!!!, Chorvátsko!!!, Rumunsko!!! potom Slovensko a neďaleko za nami Bielorusko, Rusko, Vietnam, Srbsko .....
Je to chvályhodné alebo skôr zahanbujúce?

Hm, kde je to Mečiarom sľubované malé Švajčiarsko? Realita je taká, že Česi sú 20 miest pred nami. Zobuď sa Slovensko!

The Growth Promise Indicator 2019:
https://home.kpmg/uk/en/home/insights/2019/05/the-growth-promise-indicators-2019-report.html
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať