SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Vyhodnotenie 6. kola súťaže inovatívnych nápadov Startup centra TUKE

Tlačové správy
0

Technická univerzita v Košiciach (TUKE) v spolupráci s hlavným partnerom súťaže, agentúrou Slovak Business Agency (SBA), organizovala 7. novembra 2017 finále 6. kola súťaže inovatívnych nápadov.

Dňa 7. novembra sa v priestoroch novootvoreného Univerzitného vedeckého parku TECHNICOM (UPV TECHNICOM) v Košiciach konalo finále 6. kola súťaže „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“. Súťažiace startupy mali možnosť získať vstupenku do Startup centra TUKE, súčasťou ktorej je 6 mesačný akceleračný program na podporu rozvoja inovatívnych myšlienok.

Do finále súťaže postúpilo z 25 prihlásených 12 inovatívnych projektov. Porota z nich do pred-inkubačného pobytu v Startup centre TUKE vybrala 9 – Runout, projekt Polymer ako kaliace médium, Finančné vzdelávanie pre mladých, Mineworld, Let´s Pay, Innovative Construction, Leaf. – Lab for evaluating & Analyzing features, Online Ambulancia a Adaptér PRO-OPT one. Jednému z finálových projektov – Jellybo,  porota doporučila vzhľadom na rozvinutosť projektu, postup priamo do Inkubátora TUKE.

O postupujúcich startupoch rozhodla odborná komisia pod vedením predsedu komisie, prorektora pre inováce a transfer technológií TUKE, prof. Ing. A. Čižmára, CSc. Členmi komisie boli zástupcovia investorov, súkromnej a verejnej sféry – Slavomír Hruška (Investeers, a.s.), Miroslava Micová (Slovak Business Agency), Jozef Vojtko (FPT Slovakia), Miroslav Kubiš (CVTI), Michal Hladký (Creative Industry Košice) a zástupcovia TUKE - František Jakab, Anton Lavrin, Marcel Behún, Martin Chovanec a Marek Blizco.

Súťaž „Máš nápad? Prezentuj svoj startup!“ vyhlasuje dvakrát ročne rektor Technickej univerzity prof. Ing. Stanislav Kmeť, CSc. Organizátorom je Univerzitné centrum inovácií, transferu technológií a ochrany duševného vlastníctva (UCITT). Hlavnými partnermi súťaže sú Slovak Business Agency (SBA) a Saab AB.

TUKE startup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať