SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

Výhody systémov na FLEET MANAGEMENT

0
Fleet management nie je obmedzený iba na sledovanie vozidiel, ale na všetky aktivity súvisiace s prevádzkou a správou celého firemného vozidlového parku vrátane ľudí, ktorí sa podieľajú na prevádzke a údržbe vozidiel. V prípade vodičov je to správa informácií o vodičských preukazoch či atestáciách. Takisto výber a nákup vozidiel vrátane financovania, poistenia, likvidácie prípadných škôd, používanie vozidiel zamestnancami na súkromné účely, odpredaj či vyradenie starších vozidiel. Sledovanie vozidiel Aby bolo možné sledovať plnenie dopravných úloh a efektivitu využitia vozidiel, treba mať neustále k dispozícii operatívny prehľad o ich polohe, stave, prípadne o činnosti, ktorú vykonávajú niektoré špecializované vozidlá. Každé sledované vozidlo je vybavené zariadením umožňujúcim zisťovanie polohy podľa navigácie. Súčasťou zariadenia je aj SIM karta na online prenos údajov do centra na servery poskytovateľa služby. Monitorovacie zariadenie je vo vozidle ukryté, takže aj keď „profesionál ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
fleet MANAGEMENT

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať