Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Vyjadri svoj názor na Jednotný európsky trh a vyhraj stáž v ES!

0
V časoch, keď Európska únia čelí dôležitým výzvam, Jednotný európsky trh oslavuje svoje 20. narodeniny. Ak aj Vás čakajú v roku 2012 oslavy 20. narodenín, pozrite sa na EÚ kritickým okom, podeľte sa o svoje názory a vyhrajte stáž v Európskom spoločenstve! Aké nádeje a sny má Vaša generácia? Čo od ekonomického spoločenstva očakáva? Aký úžitok máte z Jednotného trhu Vy? Ako ovplyvňuje voľný pohyb tovaru, kapitálu a osôb Vaše štúdium, prácu a vôbec samotný život?

Víťazi získajú v lete 2013 4-týždňovú zahraničnú stáž v Európskej komisii, Európskom parlamente, ale aj v iných európskych verejných či súkromných organizáciách, ako napríklad v Úrade pre harmonizáciu vnútorného trhu (OHIM) v španielskom Alicante alebo v Európskom centre podnikov s verejnou účasťou (CEEP). Každý stážista zároveň dostane mesačný príspevok v hodnote 1 500 EUR na pokrytie cestovných a ubytovacích nákladov.

Súťaž „Generácia 1992" je už v plnom prúde a zaujímavé príspevky z celej Európy sa len tak hrnú. Môžete si ich pozrieť na: www.generation1992.eu. Výber obsahuje nápadité eseje, fotografie, ktoré nútia zamyslieť sa, ako aj pestré kresby či videá. Tvorivé počiny mládeže, ktorá sa zatiaľ do súťaže zapojila, reflektujú možnosti a výzvy Jednotného európskeho trhu a zároveň ukazujú, čo je hybnou silou dnešnej mládeže: sú to ich priateľstvá a sny, myšlienky o tom, ako vnímajú možnosť ísť za hranice, ale aj nápady, čo by mohli využiť a zmeniť tak svoju budúcnosť. Súťaž dáva mladým ľuďom Európy, tým, ktorí držia budúcnosť v rukách, šancu vyjadriť svoje očakávania, pýtať sa a tvorivo prezentovať pohľad na Jednotný európsky trh.

Tak načo ešte čakáte? Schyťte perá, štetce, fotoaparáty, počítače, tablety alebo mobily a dajte priestor svojej fantázii! Vaše príspevky by mali spadať pod jednu z nasledujúcich kategórií: vzdelávanie a občianstvo, práca a podnikanie, kultúra a voľný čas alebo spotrebitelia a životné prostredie. Súťaž „Generácia 1992" môže byť pre Vás jedinečnou príležitosťou, ako si vylepšiť životopis, ako aj vstupenkou do európskych inštitúcií počas skvelého leta 2013!

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať