TCL 2022 TCL 2022 TCL 2022

Vytvárame webové stránky / 6. časť

Archív NXT
0
Štandardy HTML poskytujú mnohé funkcie na vytvorenie webu, no ak chcete čo ilen trochu interaktivity, JavaScriptu (JS) sa nevyhnete. Poslúži na jednoduché aj pokročilé úpravy pri tvorbe stránok anie je nevyhnutné vňom hneď programovať hry pre webové prehliadače. Jeho výhoda je v tom, že aj malým fragmentom kódu rozšírite funkcionalitu. Môžete vytvárať udalosti na základe pohybu myši, vytvárať dynamické časti stránok meniace sa podľa okolností, vytvárať matematické výpočty, rôzne konverzie, prácu sdátumom ačasom, pracovať spodmienkami, cyklami atď. Na rozdiel od PHP ide oskript, ktorý sa vykonáva na klientskej časti. Je teda závislý od prehliadača avýsledkom operácie sú príkazy splnené na strane klienta, nie servera, sodoslaním až hotového výsledku používateľovi. JS tiež rozlišuje veľké amalé písmená. Odporúčame teda používať len malé na sprehľadnenie kódu. Pokročilé editory webu majú zabudovanú funkciu konverzie JS príkazov na malé písmená. Internet Explorer vštandardnom nastavení v ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať