ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement ACER_november Advertisement

Vzdelávanie nepatrí len do tried

0

Dali by ste sa operovať chirurgovi, ktorý sa učil cez počítač? A možno keby ste takú operáciu absolvovali, ani by ste to nespoznali. Dnes už existujú dokonalé medicínske simulátory, ktoré výrazne pomáhajú pri výučbe a príprave nových lekárov.

Moderné technológie od základov nemenia len spôsob, ako sa ubytovávamev cudzom meste či ako nahrádzame taxíky, ale aj to, ako sa učíme. Odhaduje sa, že až štyri pätiny organizácií využívajú e-learning v niektorej z jeho podôb a až tretina všetkých firemných školení prebieha práve takýmto spôsobom.

Zorganizovať bežné povinné školenie vo firme, v ktorej je každý zaneprázdnený a nikomu sa naň nechce, môže byť vysokou školou manažmentu. Alebo úplne jednoduchou záležitosťou - odpoveďou nielen na plné diáre môže byť e-learning. Možnosti a výhody vzdelávania podporovaného technológiou siahajú ďaleko za prednášky o bezpečnosti práce.

Od povinnej jazdy po náročný kurz na mieru

Predmetom e-vzdelávania už dnes môže byť prakticky čokoľvek. Na Slovensku sa dlhodobo najväčšej obľube tešia kurzy základnej počítačovej gramotnosti alebo ich pokročilejšie pokračovanie na zvládnutie kancelárskeho balíka. Dnes sú už na takej vysokej úrovni, že bez problémov dokážu zastúpiť lektora.

Neoceniteľný pomocník pre firmy všetkých veľkostí je on-line vzdelávanie pri školeniach, povinných zo zákona. Vysoká efektivita a časová flexibilita dokážu spríjemniť aj firemných strašiakov, ako sú BOZP či požiarna ochrana.

Vo svete sú už bežné aj kurzy mäkkých zručností, leadershipu a iných oblastí, ktorými firmy pomáhajú svojim zamestnancom profesionálne rásť. Ozajstná sila vzdelávania podporovaného technológiou sa naplno prejaví pri vzdelávaní na mieru. Špecifické produktové alebo compliance školenia si dokáže každá firma prispôsobiť svojim potrebám a vyťažiť z nich maximum. Dnes už on-line kurzy nie sú výnimkou ani v tých najnáročnejších odvetviach – školiť sa týmto spôsobom môžu piloti i lekári. 

Vždy najlepší učiteľ

Veľká výhoda on-line vzdelávania je možnosť mať vždy toho najlepšieho učiteľa. Kým v učebniach veľa závisí od osobnosti prednášajúceho a jeho pedagogických schopností, nástroje e-learningu dokážu ponúknuť štandardizovaný obsah na vysokej úrovni. Pri kurzoch, ktoré využívajú moderné technológie na maximum, sa na ich príprave podieľajú celé tímy odborníkov na obsah, pedagógov i metodikov, grafikov a multimediálnych špecialistov, odborníkov na webové technológie, programovanie aj marketing.

Výsledkom je produkt, ktorý v plnej miere rešpektuje nielen vzdelávací obsah, ale aj najmodernejšie poznatky z teórie učenia. Tomu je prispôsobená aj štruktúra kurzov. Tak ako príspevky na konferenciách TED nebývajú dlhšie ako 15 minút a na YouTube zriedka otvárame dlhšie ako 3 až 4-minútové videá, aj on-line vzdelávanie je štruktúrované do kratších blokov, ktoré sú navzájom prepojené.

Mení sa aj spôsob konzumácie vzdelávacieho obsahu. Kým dnes sa ešte stále najčastejšie spája s osobnými počítačmi, čoraz viac sa pomer preklápa na stranu vzdelávania na tabletoch alebo smartfónoch. To si však vyžaduje zmenu metodiky. Aj preto je najnovším trendom príprava obsahu v prvom rade na mobilné zariadenia a s dôrazom na responzívny dizajn.

Dôveruj, ale preveruj

Študenti nemusia byť pri kurzoch ukrátení ani o vzájomnú interakciu. Okrem možnosti, pri ktorej každý študent pristupuje k obsahu na svojom počítači sám, kedy chce a ako chce, ­ponúka e-learning aj zjednodušený spôsob kolektívnej výučby. Rôzne webináre či videokonferencie kontakt so spolužiakmi umožňujú a niekedy dokonca aj vyžadujú. Voľba formy, samozrejme, závisí od cieľa a na dosiahnutie kvalitného vzdelávacieho obsahu ich často treba vhodne kombinovať.

A ako je to s testovaním? To je predovšetkým spôsob, ktorým každý študent zistí, ako pokročil, a získa motiváciu na ďalšie štúdium. Čo však s tými, ktorí  testy predsa len považujú za tresty? Existuje niekoľko spôsobov, ako obmedziť riziko podvádzania. Využiť sa napríklad dá obyčajná webová kamera na overenie totožnosti, čipová karta alebo elektronický podpis.

Väčšina systémov pracuje s bázou otázok, ktorá je väčšia, ako je ich počet v teste. Každá skúška je tak jedinečná. Ak si test spustia napríklad dvaja kolegovia naraz v jednej miestnosti, nebudú mať pri vypĺňaní správnych odpovedík uľahčenú prácu.

Samozrejme, pri testoch, kde na výsledkoch naozaj záleží, sú k dispozícii aj sofistikovanejšie spôsoby. Pri otvorených otázkach sa využíva napríklad elektronický odtlačok. Keď študent pred testom prepíše text na obrazovke, softvér si zapamätá jeho chybovosť, rýchlosť písania i tempo stláčania jednotlivých klávesov. Keďže tieto údaje sú pre každého jedinečné, dokáže tak určiť identitu skúšaného.

„Elektronický dozor“, softvér na rozoznávanie tvárí, zase môže počas skúšky sledovať, či sa testovaná osoba pozerá na obrazovku alebo správne odpovede hľadá niekde inde.

Dôležitá je kultúra vzdelávania

Nižšie náklady, efektívnejšia výučba, flexibilita či merateľnosť výsledkov sú len niektoré z často spomínaných výhod e-learningu. Učenie podporované technológiou je však len silný nástroj. Ak vo firme prevláda kultúra vzdelávania a podporujú sa nielen povinné jazdy, ale i profesionálny rast, vtedy vie e-learning ponúknuť vzdelávací obsah na mieru v rôznych formách a na rôznych platformách, ktorý je maximálne interaktívny a jednoducho dostupný.

Juraj Gabrhel
riaditel e-learnmedia

vzdelavanie e-learnmedia

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať