SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement SAMSUNG_052022 Advertisement

Xiaomi posilňuje svoju pozíciu v oblasti bezpečnosti zariadení internetu vecí (IoT) pomocou uznávaných globálnych štandardov

Tlačové správy
0

Xiaomi vydáva Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0 (Základy kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia Internetu vecí, verzia 2.0), nové usmernenie ku globálnym štandardom pre IoT, a zároveň oznamuje, že Xiaomi Mesh System AX3000 získal certifikát BSI IoT Kitemark™, dva dôležité kroky na posilnenie bezpečnostných praktík a postupov zariadení Internetu vecí.

Xiaomi, spoločnosť zaoberajúca sa spotrebnou elektronikou a inteligentnou výrobou, ktorá vytvorila poprednú svetovú spotrebiteľskú platformu AIoT (AI+IoT), zverejnila nový súbor navrhovaných globálnych štandardov na podporu a uistenie spotrebiteľov o bezpečnosti ich dát pri používaní produktov internetu vecí (IoT).

Smernica s názvom „Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device Version 2.0 (Základy kybernetickej bezpečnosti pre zariadenia Internetu vecí, verzia 2.0)“ *[1] má za cieľ chrániť bezpečnosť a súkromie používateľov pomocou komplexného súboru požiadaviek pokrývajúcich usmernenia od hardvéru, cez softvér až po komunikáciu medzi zariadeniami. Upresňuje tiež požiadavky na bezpečnosť dát a zachovania súkromia, ktoré zahŕňajú zabezpečenie komunikácie, autentifikáciu a kontrolu prístupu, bezpečné spustenie, vymazanie údajov atď. Ide o základnú líniu bezpečnosti, ktorú by mali dodržiavať všetky inteligentné zariadenia Xiaomi.

Smernica spoločnosti Xiaomi spĺňa potreby segmentu internetu vecí, pre ktorý neexistujú žiadne takéto všeobecné štandardy, ktoré by bolo možné verejne overovať a implementovať. Teraz môžu spoločnosti použiť túto smernicu, aby sa vyhli niektorým základným rizikám v oblasti bezpečnosti a ochrany súkromia a zlepšili možnosti zabezpečenia a ochrany súkromia svojich produktov internetu vecí.

Xiaomi vlastní poprednú svetovú spotrebiteľskú platformu AIoT. K novembru 2021 bolo do platformy AIoT od Xiaomi pripojených viac ako 400 miliónov zariadení, s výnimkou smartfónov a notebookov. Na celom svete má viac ako 8 miliónov používateľov s 5 alebo viac zariadeniami Xiaomi IoT. Xiaomi ponúka svojim používateľom najkomplexnejšiu bezpečnostnú ochranu a neustále hľadá najlepšie priemyselné riešenia a štandardy aj pre ostatné zainteresované strany.

Táto smernica prichádza práve v čase, keď British Standards Institution (BSI) potvrdil, že Xiaomi Mesh System AX3000 získal certifikát BSI IoT Kitemark™, ​​ktorý nespochybniteľne dokázal vysoký stupeň zhody medzi Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device od Xiaomi a medzinárodnými bezpečnostnými štandardmi internetu vecí, ktorými sa riadi BSI.

„Bezpečnosť a súkromie používateľov je najvyššou prioritou spoločnosti Xiaomi a zaväzujeme sa, že to platí pre všetky trhy, na ktorých pôsobíme. Teší ma, že Xiaomi Mesh System AX3000 sa tiež úspešne pripojil k certifikácii BSI Kitemark™. V priebehu rokov sme vynaložili veľké úsilie na to, aby sme ochránili bezpečnosť a súkromia používateľov. Som hrdý na to, že môžem povedať, že Xiaomi je na poprednom mieste v oblasti bezpečnostných smerníc a praktík internetu vecí na svete a budeme naďalej tvrdo pracovať na budovaní ešte lepšieho IoT ekosystému pre našich používateľov.“ povedal Cui Baoqiu, viceprezident Xiaomi a predseda výboru Xiaomi pre bezpečnosť a súkromie.

David Mudd, riaditeľ BSI Global Digital a Connected Product Certification Director, povedal: „Pripojené zariadenia môžu spoločnosti priniesť obrovské výhody, ale je nevyhnutné, aby sa ich funkciám a zabezpečeniu dalo dôverovať počas celej životnosti zariadenia. Dosiahnutím certifikátu BSI Kitemark™ pre IoT zariadenia, ktorých systémy sú pravidelne a nezávislé testované a monitorované Xiaomi ukazuje spotrebiteľom svoj záväzok ochraňovať ich dáta. Gratulujeme tímu Xiaomi k tomuto úspechu.“

BSI IoT Kitemark™ je certifikácia kvality produktov a služieb, ktorú vlastní a prevádzkuje spoločnosť BSI. Vykonáva technické testovanie a bezpečnostné audity systémov internetu vecí, čím spotrebiteľom poskytuje istotu a dôveru v bezpečné a dôveryhodné zariadenia IoT podľa najvyšších štandardov. Získanie certifikátu BSI IoT Kitemark™ znamená, že produkty Xiaomi sú v súlade s viacerými štandardmi kybernetickej bezpečnosti, vrátane štandardu ETSI/EN303645 vydaného Európskym inštitútom pre telekomunikačné štandardy (ETSI), ako aj Open Web Application Security Project® (OWASP).

Je to už tretíkrát, čo Xiaomi získalo túto medzinárodnú bezpečnostnú akreditáciu. Po Mi 360° Home Security Camera 2K a Xiaomi Home App, ktoré získali certifikáty BSI Kitemark™ v júli 2021.

Ide len malá časť väčšieho celku, ktorý ukazuje čo Xiaomi dosiahlo v oblasti bezpečnosti internetu vecí. V júni 2021 spoločnosť Xiaomi zverejnila správu Xiaomi IoT Privacy White Paper *[2], v ktorej vysvetľuje zásady a postupy týkajúce sa bezpečnosti a ochrany súkromia IoT produktov Xiaomi. Zvýšením transparentnosti si tak firma získala zvýšenie dôvery. V novembri toho istého roku, v dokumente The Contemporary Use of Vulnerability Disclosure in IoT (Správa 4: November 2021) *[3] publikovanej nadáciou Internet of Things Security Foundation (IoTSF), bolo Xiaomi uvedené ako jeden z 21 dodávateľov zariadení internetu vecí, ktorí prešli rozšírený zaťažkávacím testom. Konkrétne získalo najvyššie hodnotenie za systém zverejňovania bezpečnostných zraniteľností, čo dokazuje vedúce postavenie Xiaomi v oblasti bezpečnosti segmentu IoT - internetu vecí.

V budúcnosti bude Xiaomi neustále vylepšovať svoj bezpečnostný rámec IoT a zároveň posilňovať svoj manažment zabezpečenia a schopnosti testovania, aby naplnila nároky používateľov na svetového lídra v tomto odvetví a umožnila každému na svete užívať si lepší a inteligentnejší život prostredníctvom inovatívnej a bezpečnej technológie.

 

Poznámky:

[1]. Xiaomi Cyber Security Baseline for Consumer Internet of Things Device si môžete stiahnuť na https://trust.mi.com/

[2]. Xiaomi správu IoT Privacy White Paper si môžete stiahnuť na https://trust.mi.com/

[3]. The Contemporary Use of Vulnerability Disclosure in IoT (Správa 4: November 2021) zverejnená nadáciou Internet of Things Security Foundation (IoTSF): https://www.iotsecurityfoundation.org/wp-content/uploads/2021/11/The-Contemporary-Use-of-Vulnerability-Disclosure-in-IoT-IoTSF-Report-4-November-2021.pdf

 

 

 

- Koniec -

 

O spoločnosti Xiaomi

Spoločnosť Xiaomi bola založená v apríli 2010 a od 9. júla 2018 je kótovaná na trhu Main Board hongkonskej burzy cenných papierov (1810.HK). Xiaomi je spoločnosť zameraná na spotrebnú elektroniku a smart výrobu, ktorej hlavnou činnosťou je produkcia smartfónov a inteligentného hardvéru, ktoré sú prepojené na platforme Internetu vecí (IoT).

V duchu vízie „Spriateľme sa s používateľmi a buďme skvelou spoločnosťou v ich srdciach“, Xiaomi neustále pracuje na inováciách, vysokokvalitných používateľských skúsenostiach a prevádzkovej efektivite. Spoločnosť vytrvalo vytvára úžasné výrobky za primerané ceny, aby inovatívne technológie mohli zlepšovať život každému na svete.

Xiaomi je jednou z popredných svetových spoločností vyrábajúcich smartfóny. Trhový podiel pokiaľ ide o dodávky smartfónov v treťom štvrťroku 2021 spoločnosť umiestnil celosvetovo na treťom mieste. Spoločnosť tiež vytvorila špičkovú svetovú spotrebiteľskú platformu AIoT (AI + IoT), na ktorú bolo k 30. septembru 2021 pripojených 400 miliónov inteligentných zariadení (nezahŕňajúc smartfóny a notebooky). Produkty značky Xiaomi sa predávajú vo viac ako 100 krajinách a regiónoch po celom svete. V auguste 2021 sa spoločnosť tretí raz umiestnila na zozname Fortune Global 500, na 338. mieste, čo je o 84 miest vyššie ako v roku 2020.

Spoločnosť Xiaomi je súčasťou indexov Hang Seng Index, Hang Seng China Enterprises Index, Hang Seng TECH Index a Hang Seng China 50 Index.

Viac informácií o Xiaomi ako spoločnosti nájdete na https://www.mi.com/global/discover/newsroom

 

Zobrazit Galériu

Xiaomi

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať