SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Základ úspešného DMS? Efektívna digitalizácia!

0
Špeciálny projekt Správa dokumentov, papierových i elektronických, je jedna zo základných agend každej organizácie. V prípade digitálnych dokumentov uľahčujú potrebné procesy takzvané systémy DMS (Document Management System). Môže ísť o čisto komerčný uzavretý produkt alebo o riešenie využívajúce open source technológie, ako je napríklad DMS eDoCat, ktorý česká spoločnosť Onlio postavila na ­platforme Alfresco Community Edition. Komplexne a dôsledne Aby centrálna správa dokumentov vrátane riadenia ich obehu fungovala efektívne, nemôže ísť len o softvér a dokumentový workflow. Dôležitá je aj bezproblémová digitalizácia existujúcich alebo novo prijatých papierových dokumentov. Súčasťou celého riešenia by preto mali byť aj spoľahlivé a dostatočne výkonné skenery, ktoré podporujú dávkové spracovanie a poradia si s rôznorodými materiálmi vrátane tých s veľkou gramážou. A takisto s rôznou mierou poškodenia a deformácií skenovaných podkladov. Elektronizáciu dokumentov uľahčí aj podpora opt ...

Pavel Nykl, obchodný riaditeľ spoločnosti Onlio

Všetky autorove články
DMS digitalizacia

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať