SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement SAMSUNG_062022 Advertisement

Zaujímavé riešenia z AT&T Hackathonu v Košiciach

0

Hackathon je nepretržitý maratón spravidla v trvaní 24 hodín na ktorom tímy programátorov a hardvérových špecialistov premieňajú kávu a energetické nápoje na programový kód a hardvérové návrhy. V knižnici Technickej univerzity v Košiciach o výhry bojovalo 140 súťažiacich v 21 tímoch s aplikáciami zameranými na oblasti internetu vecí, zdravotníctva a zlepšenia kvality života.

Za 24 hodín dokázali tímy vymyslieť úžasné riešenia a aplikácie, ktoré môžu pomôcť odstrániť rozličné problémy a zlepšiť kvalitu nášho života. Niektoré z nápadov navrhli riešenia z oblasti zlepšovania zdravotnej starostlivosti, komunikácie lekárov s pacientmi, diagnostiky alebo liečenia v domácom prostredí. Porota v ktorej sedel aj autor článku odovzdané riešenia dôkladne vyhodnotila a v sobotu 27. októbra vyhlásila mená troch víťazných tímov.

Prvé miesto a 6000 USD získalo riešenie inteligentnej fľaše, ktorá dokáže sledovať pitný́ režim. Tímu SpaceCode sa podarilo zostrojiť funkčný́ prototyp fľaše na vodu s prietokovým meračom objemu vypitej tekutiny. Svetelný́ pás červenej alebo zelenej farby upozorní, či je denný́ príjem vody v norme. „Prepojením na mobil alebo iný́ komunikačný́ modul môžeme vďaka ďalším senzorom cez aplikáciu sledovať nielen objem, ale v budúcnosti aj kvalitu vody”, hovorí zástupca tímu Dávid Jozef Hreško. Títo siedmi sympatickí vysokoškoláci sa spoznali v internátnom rádiu a po troch účastiach na podobných kódovacích súťažiach sa prvýkrát tešili z výhry.

Druhé miesto a finančnú výhru 3000 USD si rozdelí päť členov tímu s názvom Ostrov. Predstavili aplikáciu, ktorá dokáže zarezervovať voľné miesto na parkoviskách pred nemocnicami alebo zdravotníckymi zariadeniami v meste, vďaka čomu vie užívateľ efektívne stihnúť vyšetrenie u lekára v plánovanom čase.

Tretie miesto s výhrou 1500 USD obsadil tím Checkup s aplikáciou na monitorovanie vitálnych funkcií pacienta a meranie kvality prostredia, v ktorom sa nachádza. Toto riešenie vie pomôcť nielen ošetrovateľom a pacientom, ale aj ľuďom, ktorí sa o svojich rodinných príslušníkov starajú v domácom prostredí. Aplikácia vie dokonca aj definovať úlohy, ktoré musí zdravotník alebo ošetrovateľ plniť.

Členovia troch víťazných tímov okrem finančnej výhry získavajú aj 6-mesačný mentoringový program v univerzitnom startup centre, ktorý́ im pomôže pretaviť ich aplikácie do podoby komerčného produktu. Porota ocenila aj 5 najinšpiratívnejších účastníkov, ktorí si odnášajú poukazy na onlinové školenia Nanodegree, vďaka ktorým získajú prehľad o najmodernejších technológiách a postupoch.

Absolvovanie tohto programu im pomôže v ich ďalšej profesionálnej kariére. Porotcovia spolu s mentormi ocenili predovšetkým schopnosť vymyslieť funkčnú aplikáciu alebo prototyp riešenia, ktoré okrem technickej a technologickej časti dokázalo zaujať aj predstavou o využití v bežnom každodennom živote. 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články
aplikácia smart smartfon vzdelavanie súťaž hack hacking Hacker technika

Pridať komentár