Ako nové technológie pomáhajú bojovať proti hladu

Technológie
0

V minulom roku 124 miliónov ľudí čelilo nedostatku potravín, ktorý si vyžadoval humanitárnu pomoc. Údaje z potravinového programu Organizácie Spojených národov ukazujú, že viac ako 39 miliónov ľudí postihol hlad v dôsledku sucha. Ľahko by sa dalo predpokladať, že nie je dostatok potravy na nasýtenie rastúcej svetovej populácie, ale to nie je pravda.

No hoci je potravy dosť, v mnohých rozvinutých krajinách chýbajú poľnohospodárske a dodávateľské technológie zabezpečujúce, že každá úroda sa dostane k ľuďom v núdzi skôr, než podľahne skaze. Podvýživa teda nie je spôsobená nedostatočnou produkciou potravín, ale ide skôr o logistický problém.

V dôsledku rastúcej globálnej populácie sa stále zvyšuje potenciál nedostatku potravín. OSN odhaduje, že do roku 2050 sa počet obyvateľov zvýši zo súčasnej úrovne 7,6 miliardy na takmer desať miliárd.

Každý rok vychádza navnivoč obrovské množstvo potravín
Podľa FAO (Food and Agricultural Organisation – Organizácia OSN pre výživu a poľnohospodárstvo) sa každý rok približne jedna tretina potravín vyrobených na svete skazí alebo vyhodí do odpadu. Ide približne o 30 percent obilnín, 40 až 50 percent koreňových plodín, ovocia a zeleniny, 20 percent olejnín, mäsa a mliečnych výrobkov a asi 35 percent rýb.

V rozvojových krajinách až k 40 % strát dochádza pri zbere. V najchudobnejších krajinách sa potraviny kazia v počiatočných štádiách dodávateľského reťazca, pretože chýbajú skladovacie a chladiace zariadenia, prípadne nie sú dostatočne účinné.

Riešenie tohto opakujúceho sa problému si bude vyžadovať kombináciu investícií, technologických inovácií a vzdelávania. Pri reštrukturalizácii dodávateľského reťazca môžu pomôcť rozumné investície. Ako príklad možno spomenúť kenskú spoločnosť Twiga Foods. Biedna cestná infraštruktúra v krajine spôsobovala, že pri prevážaní na trh sa veľká časť ovocia a zeleniny poškodila.

Po získaní investícií spoločnosť Twiga spustila aplikáciu pre smartfóny, ktorá umožňuje kupujúcim objednať si potraviny, ktoré potrebujú, deň vopred. Twiga vybudovala množstvo skladov na strategických miestach, aby udržiavala poľnohospodárske produkty čerstvé a dodávala ich v čase, keď je to potrebné.

Hoci v tejto oblasti ešte nenastal taký príliv investorov ako v ostatných oblastiach udržateľnosti, ako je napr. zmena klímy, čoraz viac investorov sa tu snaží nadobudnúť významný vplyv. Pritom investori môžu rozdeľovaním kapitálu zohrať dôležitú úlohu v skutočnej reštrukturalizácii potravinového reťazca.

Presné poľnohospodárstvo by mohlo zmeniť naše hospodárenie
Takzvané presné poľnohospodárstvo (precision agriculture) by mohlo transformovať spôsob, ako obrábame pôdu a hospodárime. Riešenie problémov dodávateľského reťazca nestačí, zlepšiť treba aj poľnohospodárske techniky. Presné poľnohospodárstvo čiže využívanie technológií na zlepšenie poľnohospodárskych a výrobných postupov bude mať transformačný účinok v rozvojových krajinách, kde je v súčasnosti najvyššia miera straty potravín hneď po zbere úrody.

Odborníci predpokladajú, že väčšina nárastu poľnohospodárskej produkcie v nadchádzajúcich desaťročiach bude pochádzať zo zlepšenia výnosov, pretože rozširovať rozlohu ornej pôdy je ťažké. A práve presné poľnohospodárstvo bude pravdepodobne zohrávať úlohu pri zvyšovaní produktivity, a to optimalizáciou zdrojov alebo znížením využívania vstupov, ako sú semená, hnojivá a produkty na ochranu plodín.

Nové technológie môžu zlepšiť každý krok vo výrobe potravín
Pokrok v technológiách by tiež mohol umožniť poľnohospodárom zlepšiť svoje výsledky. Súčasné trendy, ako je rast dopytu po proteínoch, inteligentné farmárčenie, obmedzenia výroby, ktoré vedú k potrebe vyrábať viac produktov za menej peňazí, bezpečnosť potravín a efektívnosť dodávateľského reťazca a dobré životné podmienky zvierat, bezpochyby vyžadujú využitie a investície do inteligentných poľnohospodárskych riešení. Tie potom dokážu presne sledovať a vypočítať, koľko vody alebo krmív treba na prevádzku poľnohospodárskych podnikov nákladovo efektívnym a environmentálne udržateľným spôsobom. 

Aby tieto riešenia mohli byť úspešné, musia sa na nich podieľať vlády a investori na globálnej úrovni. Napokon tieto dve skupiny majú najväčšiu možnosť nadobro skoncovať s hladom a podvýživou.

Zdroj: weforum.org.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
technika smart telefon smartfon zdravie buducnost clovek

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať