SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Zdravotnícky hackathon i-Days 2023 10.11. v Banskej Bystrici

Tlačové správy
0

V Banskej Bystrici budú mladí ľudia hľadať riešenia pre lepšie zdravotníctvo počas EIT Health i-Days 2023

SAMSUNG 042024 Advertisement

 EIT Health i-Days je jednodňové podujatie určené na podporu inovácií v zdravotníctve, do ktorého sa zapájajú účastníci rôznych miest v Európe. Jeho slovenská verzia sa bude konať 10. novembra 2023 v Banskej Bystrici v školiacom stredisku EDUKA pri Fakultnej nemocnici s poliklinikou F. D. Roosevelta. Ide o prvý hackathon zameraný na zdravotníctvo v banskobystrickom regióne.

Na tomto podujatí budú mať možnosť spolupracovať študenti, IT odborníci a zdravotníci spoločne v multidisciplinárnych tímoch. Účastníci budú hľadať inovatívne riešenia na konkrétne problémy pacientov a lekárov a prispieť tak svojimi nápadmi k pozitívnej zmene.

i-Days chce pomáhať mladým inovátorom rozvíjať svoju kreativitu a podnikavosť, ktoré sú kľúčové pri vývoji a podpore inovácií pre zdravotnícky sektor. “Sme veľmi radi, že i-Days môžeme organizovať práve v banskobystrickom kraji, kde sa nachádza veľa talentov a skvelých partnerov. Toto podujatie dáva priestor pre budovanie komunity v regióne a študentom pomáha zlepšiť svoje zručnosti za veľmi krátky čas,” hovorí Martin Veselý, projektový manažér i-Days.

Účastníci budú mať počas podujatia prístup k cenným radám a vedeniu od skúsených mentorov z praxe. Súťažné tímy budú mať len jeden deň na nájdenie originálnych riešení na zadané výzvy, ich otestovanie na mieste a následné odprezentovanie pred porotou. Tímy, ktoré predstavia najlepšie riešenia, budú odmenené finančnými odmenami v celkovej hodnote 2 000 €. Víťazný tím bude mať následne príležitosť predstaviť svoje riešenia na medzinárodnom finále v Španielsku.[PK1] 

Jeden z hlavných partnerov, ktorý podporuje rozvoj zručností mladých v regióne, je Rozvojová agentúra BB SK. „Sme hrdí, že práve banskobystrický kraj sa stane dejiskom EIT Health i-Days. Teší nás, že sa budú môcť zapojiť aj mnohí nami oslovení mladí ľudia. Je to pre nás jedinečná príležitosť, ako na lokálnej úrovni spojiť viacerých organizátorov, partnerov, mentorov a vytvoriť tak niečo hodnotné a zmysluplné pre región,“ hovorí Janka Pálková, riaditeľka Rozvojovej agentúry Banskobystrického samosprávneho kraja.

"Som veľmi rada, že sa práve na pôde vzdelávacieho centra FNsP F. D. Roosevelta uskutoční podujatie zamerané na rozvíjanie kreatívnych prístupov a hľadanie inovatívnych riešení v zdravotníctve. Inovácie prinášajú, tak ako v iných odvetviach, aj v zdravotníctve významný pokrok v poskytovaní zdravotnej starostlivosti a ich zavádzanie považujeme za nevyhnutnosť. V našej nemocnici máme mnohých odborníkov, ktorí boli alebo sú priekopníkmi v zavádzaní nových medicínskych postupov a teší ma, že máme rozbehnutých viacero projektov a výskumov, ktoré majú potenciál pozitívne ovplyvniť spôsob poskytovanej zdravotnej starostlivosti a priniesť pacientom jej vyššiu kvalitu," uviedla Ing. Miriam Lapuníková, MBA, riaditeľka nemocnice.

Organizátori a partneri podujatia spoločne zadefinovali 2 výzvy pre účastníkov EIT Health i-Days Slovakia:

Prvá výzva je zameraná na uľahčenie procesu predoperačnej prípravy pre pacientov a nemocnicu. Druhá zadefinovaná výzva sa zameriava na prevenciu a poskytovanie zdravotnej starostlivosti pre seniorov.

i-Days sú iniciatívou organizácie EIT Health, ktorá sa špecializuje na inovácie v oblasti zdravotnej starostlivosti. Toto podujatie organizuje CIVITTA v spolupráci s Hack Healthcare, Roche, Fakultná nemocnica s poliklinikou F. D. Roosevelta Banská Bystrica a Rozvojová agentúra BBSK.

Pre viac informácií o podujatí a možnosti registrácie navštívte oficiálnu webovú stránku EIT Health i-Days. Sledujte nás aj na sociálnych sieťach, aby ste sa dozvedeli všetko potrebné o tomto podujatí - LinkedIn, Instagram, Facebook

CIVITTA

CIVITTA je stredoeurópsky líder v poskytovaní poradenských služieb v rámci celého inovačného cyklu so sídlom v Estónsku. Misiou spoločnosti je pomôcť startupom rásť, výskumným  inštitúciám komercializovať výskum, zabehnutým firmám prinášať inovácie na svetovej úrovni a verejným inštitúciám pripravovať efektívne inovačné politiky s pozitívnym dopadom na ekosystém inovácií. CIVITTA stojí za špičkovými startup akceleračnými programami ako Ajujaht, Challenger alebo HealthCare Lab. Spoločnosť má pobočky v 18 krajinách a široké skúsenosti s dizajnovaním a implementovaním zmien a inovačných projektov naprieč sektormi. 

Viac informácií nájdete na: www.civitta.com.


na medzinárodnom finále v Španielsku? [PK1]

Zobrazit Galériu

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať