Samsung_04 Samsung_04 Samsung_04 Advertisement

Zdravý vzduch na školách v COVID čase podporí múdra technológia

Tlačové správy
0

Technologická inovácia v podobe masového nasadenia snímačov kvality ovzdušia dokáže znížiť riziko šírenia infekčných chorôb v administratívnych a verejných priestoroch. Slovenskí odborníci začali nasadzovať do našich škôl jednoduché zariadenia, ktoré na potrebu vetrania učiteľov okamžite upozornia. Školy ich vďaka dotácii môžu použiť bezplatne.

 V prvých základných školách nasadili do tried pokročilé merače kvality vzduchu. Zariadenie, ktoré reaguje na prekročenie noriem CO2 a prchavých látok v prostredí jednoducho upozorní učiteľa a na diaľku aj riaditeľa školy. Náprava sa okamžite dostaví po otvorení okien, kedy sa koncentrácia plynov rýchlo dostáva do normálu. Slovenskí inovátori zo spoločnosti Antik Technology spoločne s epidemiológmi z Univerzitnej nemocnice Louisa Pasteura v Košiciach zistili, že tento jav sa veľmi hodí aj ako súčasť prevencie pred nákazou vírusom COVID-19. V priestoroch, ktoré sú dobre vetrané sa vírus šíri oveľa ťažšie. Nízke náklady na snímače a jednoduchosť ich nasadenia bez potreby napojenia na elektrickú sieť vytvárajú predpoklady pre použitie v každom verejnom priestore.

„CO2 pri vysokých hladinách negatívne vplýva na koncentráciu človeka a tým aj jeho schopnosť vnímať napríklad učiteľa pri výklade. Už v testovacej prevádzke sme namerali v triedach po pár hodinách výučby hodnoty nad 2000ppm, čo je skutočne povážlivé,“ vysvetľuje Igor Kolla CEO Antik Technology. „Pri spolupráci s odborníkmi z Kliniky infektológie a cestovnej medicíny UNLP v Košiciach pod vedením prof. Jarčušku sme prišli na jednoduchú aplikáciu tejto technológie v čase, keď potrebujeme znižovať riziko šírenia choroby COVID-19. Keď je potrebné vrátiť deti do škôl čo najrýchlejšie je dôležité spraviť všetko pre to, aby sa šírenie podarilo potlačiť. Rozhodli sme sa preto pre všetky školy, ktoré prejavia záujem zadotovať senzory pre 5 pilotných tried ako aj potrebné vysielacie zariadenia.“ Práve vetranie priestorov je jedným z dôležitých faktorov pre obmedzenie šírenia infekčných chorôb či už ide o školy, administratívne alebo obchodné priestory, pohybujeme sa v nich bežne až 90 percent času.

Okrem zobrazenia aktuálnej kvality ovzdušia v podobe koncentrácie CO2, úrovne prachových častíc PM2.5, PM10, prchavých organických zlúčenín, teploty a vlhkosti vzduchu snímače neustále odosielajú tieto údaje aj do mobilnej aplikácie, kde ich môže sledovať aj riaditeľ školy alebo poverená osoba a v prípade prekročenia štandardných hodnôt zabezpečiť okamžite nápravu. Prenos údajov zabezpečuje telemetrická  bezdrôtová sieť Antik SmartCity Network postavená na báze protokolu LoRaWAN. Zariadenie Antik COVID19 Air Sensor navyše nevyžaduje pripojenie na elektrickú sieť, vystačí si s batériou s niekoľkoročnou výdržou. Riešenie je už dnes nasadené v školách v prešovskom a košickom kraji. Školy, ktoré chcú získať 5 senzorov a vysielač bezplatne aj ostatní záujemcovia o využitie technológie na prevenciu šírenia vírusu sa môžu prihlásiť na www.pomocpreskoly.sk


Obrázok č. 1 Antik Smart Air Sensor 


 Obrázok č. 2 Informácie o kvalite vzduchu sú na diaľku dostupné v smart aplikácii 

 Obrázok č. 3 ...alebo na webe 

Zobrazit Galériu

ANTIK Telecom, s.r.o.

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať