SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Žijeme v elektromagnetických poliach

0
Elektromagnetické žiarenie má elektrickú a magnetickú zložku. Z fyzikálneho pohľadu kvantovej elektrodynamiky ide o častice, ktorých energia je tým väčšia, čím vyššia je daná frekvencia elektromagnetického vlnenia. Prudkým nárastom rádiokomunikačných technológií toto vlnenie narastá. Až do tej miery, že vedecká a odborná komunita upozorňuje, že začína ísť o nebezpečný stav, a žiada, aby sa na poli legislatívy tak v EÚ, ako aj v jednotlivých štátoch prijali zodpovedajúce opatrenia na elimináciu škodlivých účinkov. Inými slovami, intenzita elektromagnetických polí by mala byť limitovaná, regulovaná a kontinuálne monitorovaná, aby nedošlo k nezvratným procesom na živej hmote a prírodnom prostredí. V histórii totiž nikdy neexistovali elektromagnetické polia s takou intenzitou ako dnes. Na lepšiu predstavu, hovorí sa o tisíce až miliónkrát silnejších expozíciách, ako to bolo v nedávnej minulosti. Súčasný stav Dnes môže byť ľudské telo vystavované celému spektru elektromagnetických polí r ... Zobrazit Galériu

Jiří Tobola, Ľubomír Samák

Všetky autorove články
Wi-Fi elektro technológie EU

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať