SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Žilina plánuje nákup IKT a služieb za 1,6 mil. eur

0
Mesto Žilina plánuje začať s výberom dodávateľa výpočtovej techniky a služieb súvisiacich s vybudovaním informačného systému v sume 1,6 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (DPH). Úlohou systému má byť podpora ekonomických, personálných a technických činností mesta. Predmetom plánovanej zákazky má byť aj dodávka hardvéru, softvéru a príslušných licencií, údržba softvéru a špeciálne školenia. Finančné prostriedky obstarávateľ získa z vlastných zdrojov. S víťazom súťaže podpíše rámcovú dohodu. Začiatok postupu verejného obstarávania mesto naplánovalo na 21. januára 2013.

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať