SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Finstat: Zisk firiem medziročne stúpol o 31 %, počet firiem v strate stále klesá a 27 % firmám „hrozí kríza“

Prieskumy trhu
0
30. jún bol posledný termín na podanie odložených daňových priznaní. K tomuto dátumu podali posledné firmy svoje účtovné uzávierky. V registri účtovných uzávierok je k dnešnému dňu zverejnených vyše 170-tisíc výkazov za rok 2015.  Aké boli zaujímavé zmeny v hospodárení firiem? Po zavedení daňových licencií dva roky po sebe klesal počet firiem v strate. Tržby rástli o 9 %. Zisk rástol o 31 %. Počet firiem v zisku rástol o 12 %. Počet firiem s nulovou a zápornou daňou z roku 2013 na 2015 klesol o 75 %. Kríza hrozí 27 % spoločností. Analýza finančných výsledkov firiem za rok 2015 Údaje sú vypočítané k 6. júlu 2016 na základe údajov z účtovných uzávierok firiem za rok 2015.  Vzorka obsahuje firmy, ktoré podali účtovnú uzávierku za rok 2015, nemusí byť rovnaká s počtom firiem, ktoré účtovnú uzávierku podali za rok 2014 a 2013 vzhľadom na novovzniknuté firmy. Analýza tak podáva obraz nielen o finančnej situácií firiem, ale aj o celkovom vývoji finančných ukazovateľov v podnikateľskom ... Zobrazit Galériu
biznis firmy Finstat