PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022 PEUGEOT_062022

Zlatý vek strednej a východnej Európy? Treba nové zručnosti

Tlačové správy
0

Región strednej a východnej Európy sa nachádza v epicentre technologického rozvoja na kontinente. Región sa stal lídrom v automobilovom priemysle a súčasne prispieva k nesmiernemu rastu v oblasti informačných a komunikačných technológií v pomere k HDP.

Zamestnanci musia v súčasnosti nadobúdať nové zručnosti každých päť rokov, nie každých 20 – 25 ako kedysi. Zrýchľujúce sa tempo technologickej, demografickej a sociálno-ekonomickej disrupcie mení celé odvetvia a biznisové modely a skracuje životnosť súčasných zručností zamestnancov. Niektoré pracovné pozície odchádzajú do histórie a zároveň vznikajú nové, ktoré iba predpokladáme.

Vo väčšine krajín strednej a východnej Európy sa proces posunul od povolaní s úzkym profilom zručností k profesiám s viacerými schopnosťami. Kariérny vývoj už nie je iba lineárny a zamestnanci často zvažujú nielen finančné benefity zamestnávateľa.

Zmeny, ktoré vytvárajú potrebu nových zručností
Európa vstúpila do tretieho tisícročia s rastúcou geopolitickou nestabilitou, klimatickými zmenami, rýchlou urbanizáciou, rozvojom strednej triedy na rastúcich trhoch a zároveň apelom na ekologickejšie hospodárstvo. Mobilný internet a cloudové technológie, pokroky vo výkone výpočtovej techniky a veľké objemy dát, crowdsourcing, zdieľaná ekonomika a peer-to-peer platformy súvisia so zmenami pracovného prostredia a s pružnými pracovnými úväzkami.

Druhé desaťročie charakterizuje nadšenie pre nové zdroje energie a technológie, Internet vecí a pokroková výroba a 3D tlač. Spoločnosť sa začala intenzívnejšie zaoberať dlhovekosťou a starnutím spoločnosti, podporuje rastúce ambície a ekonomickú silu žien a ako novodobý fenomén vznikli nové obavy spotrebiteľov o etiku a súkromie.

Najvýznamnejšími faktormi, ktoré zmenia pracovný trh do konca desaťročia, budú vyspelá robotika a autonómna doprava, umelá inteligencia a učenie sa strojov a moderné materiály, biotechnológie a genomika.

Top zručnosti podľa odporúčaní spoločnosti Adecco

Tvrdé zručnosti (hard skills)
Mäkké zručnosti (soft skills)
Strategický manažment IT
Strojárstvo
Prevádzka vysokozdvižných vozíkov
Marketing a reklama
Letecké inžinierstvo
Optimalizácia pre vyhľadávače (SEO)
Kybernetická bezpečnosť
Dátová analýza
Finančná analýza
Kreativita
Líderstvo a krízový manažment
Odhodlanie a odolnosť
Flexibilita a riešenie problémov
Pochopenie medzi rozličnými kultúrami
Podnikavosť
Dátová gramotnosť
Agilita a rýchle učenie sa

Adecco, spol. s r. o.

Všetky autorove články
zrucnost priemysel zamestnanec praca technológie rychlost

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať