SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Znepokojivý objav výskytu mikro a nanoplastov v pľúcach ľudí

0

Hromadenie plastov na skládkach a v prírode je známy problém, ale až ich nedávny prekvapivý objav hlboko v pľúcach živých ľudí odhalil, o aký vážny problém ide. Navyše môže mať závažné dôsledky pre verejné zdravie. V apríli 2022 sa objavila v médiách správa, že mikroplasty sa našli usadené v pľúcach 85 % pacientov, ktorí podstúpili operáciu (v 11 z 13 odobratých vzoriek). Najčastejšie išlo o drobné častice z materiálov často používaných vo fľašiach na jedno použitie a plastových obaloch.

„Neočakávali sme, že v dolných oblastiach pľúc nájdeme častice takých rozmerov, aké sme našli,“ uviedla Laura Sadofsky, hlavná autorka štúdie, ktorú zverejnil časopis Science of the Total Environment. „Očakávali by sme, že častice týchto veľkostí budú odfiltrované alebo zachytené skôr, ako sa dostanú tak hlboko,“ dodala. Výskum nadviazal na prácu dvoch predchádzajúcich štúdií, ktoré našli mikroplasty aj v pľúcnom tkanive. V týchto prípadoch sa vzorky odoberali pri pitve.

Vedci stále skúmajú vplyv mikroplastov na naše zdravie spolu s negatívnymi účinkami ešte menších častíc nazývaných nanoplasty. Štúdia z roku 2022, ktorú sprístupnila spoločnosť Springer Link, označila mikroplasty aj nanoplasty za „nové kontaminanty“ a vyzvala na podrobnejší výskum ich rakovinotvorných vlastností.

Podľa časopisu The Lancet sú ďalšími zdravotnými problémami, ktoré sa spájajú s týmito časticami, dysfunkcia imunitného systému a metabolické problémy, ako aj abnormálny vývoj orgánov. Výskumný proces je dôležitý krok k hlbšiemu pochopeniu tohto problému, aby sa zvýšila informovanosť a zaviedli nové opatrenia, ktoré budú chrániť ľudské zdravie.

Zmena spôsobu používania plastov môže tiež pomôcť obmedziť priame vystavenie drobným časticiam. Podpora bezplastových obalov zo strany výrobcov a prechod na výrobky na opakované použitie sú dva jednoduché spôsoby, ako sa chrániť, a obmedzením používania plastov tiež prispejete k zníženiu škodlivého znečistenia, ktoré vzniká pri výrobe tohto materiálu.

Zdroj: thecooldown.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať