TCL_092023 TCL_092023 TCL_092023

ZyXEL na klinikách aj v hoteloch

0
Obchodné siete, ale aj špecializované prevádzky, ako sú medicínske zariadenia, dnes treba prepájať tak, aby bol prenos dát bezpečný a zároveň odolný proti výpadku niektorej z internetových liniek. ZyXEL vytvoril infraštruktúru pre Kliniku reprodukčnej medicíny a gynekológie. Internetová sieť prepája Brno s Ostravou. Na tento účel bolo potrebné vymeniť riešenia od rôznych výrobcov a v rámci čo najlepšej kompatibility ich spojiť pod zariadenia od jedného výrobcu. Základom sú sieťové firewally ZyWALL USG 200 a 50, dimenzované podľa plánovanej náročnosti vnútornej siete, ktorú majú chrániť. Každý z firewallov sa napája na switch ZyXEL GS1910-24. Takto je pripravených 24 gigabitových portov LAN s možnosťou voliteľného 10 Gb uplinku. Konfigurácia týchto switchov je rôzna, základná odlišnosť je v počte gigabitových portov. Maximum pre túto sériu je 48 portov. V rámci vysokého zaťaženia a väčšieho počtu pripojených zariadení je tu podpora automatického riadenia spotreby na každom z portov a au ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať