SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

dTest: Veselé Vianoce a zadlžený nový rok!

Tlačové správy
0

Vyhriaty zrub, v krbe ticho popraskáva a vy si v kašmírovom svetri užívate cibetkovú kávu, zatiaľ čo vás teší pohľad na záplavu hodnotných darčekov... Intenzívna reklamná masáž a v nej prezentovaný ideál Vianoc vedie každoročne časť spotrebiteľov k rozhodnutiu užiť si Vianoce na splátky. Na čo by si mali dať pozor a kedy sa úveru radšej vyhnúť?

SAMSUNG 042024 Advertisement

Stojí to za to?

Spotrebitelia by mali predovšetkým zvážiť, či im nákup darčekov alebo zážitkov stojí za to, aby sa zadlžili. „Radosť z pôžitkov často vyhasne už pri úhrade prvej splátky,“ vysvetľuje Eduarda Hekšová, riaditeľka spotrebiteľskej organizácie dTest, a dodáva: „Nákup na splátky môže odľahčiť rodinný rozpočet pri poruche práčky či chladničky, prípadne pri nákupe iných vecí trvalejšej hodnoty, pri ktorých je životnosť dlhšia ako obdobie splácania. Naopak, pri nákupe nepotrebných darov radíme spotrebiteľom sa úveru skôr vyhnúť.“

Ak sa spotrebitelia pre nákup na splátky rozhodnú, mali by zhodnotiť, či budú schopní úver splácať aj pri náhlych nečakaných udalostiach, napríklad dlhšej pracovnej neschopnosti či strate zamestnania, prípadne sa proti týmto okolnostiam môžu poistiť.

Diabol je skrytý v detailoch

Podceniť nemožno ani výber poskytovateľa úveru. Ponuky úverových spoločností sa môžu značne líšiť, vyplatí sa preto aspoň ich základné porovnanie. V predvianočnom čase nie sú výnimkou ani bezúročné pôžičky poskytované úverovými spoločnosťami v spolupráci s obchodníkmi.

Osobitnú pozornosť je potom nutné venovať nebankovým inštitúciám. Pod ich na prvý pohľad výhodnou ponukou nízkeho úroku či ochotou poskytnúť úver aj osobám s negatívnym záznamom v úverovom registri sa môže skrývať množstvo háčikov. K žiadnym nepríjemnostiam nemusí prísť, keď je úver riadne a včas splácaný. Ak sa však dlžník s platbou oneskorí, môže byť podmienkami nepríjemne prekvapený. „Pri meškaní so splátkami sa môžu spotrebitelia u niektorých poskytovateľov úverov stretnúť s vysokými pokutami, zvýšeným úrokom či s povinnosťou úver okamžite splatiť,“ upozorňuje riaditeľka dTestu. Výber inštitúcie, od ktorej bude spotrebiteľ úver čerpať, by tak mal byť doplnený aj štúdiom všetkých zmluvných podmienok.

Odstúpenie od zmluvy a splatenie pred lehotou splatnosti

Keď spotrebiteľ po podpise dospeje k záveru, že sa mu lepšie žilo bez dlhu, má právo odstúpiť od zmluvy. Môže tak urobiť aj bez uvedenia dôvodu a bez rizika sankcie do 14 dní od uzavretia zmluvy. Lehota sa však predlžuje, pokiaľ spotrebiteľ nedostal všetky zákonom vyžadované informácie, napríklad nebol poučený práve o možnosti odstúpiť od zmluvy. Potom má spotrebiteľ 30 dní na to, aby vrátil vypožičané peniaze. Poskytovateľ úveru má okrem splatenia istiny právo požadovať tiež úrok za obdobie od čerpania úveru do dňa, kedy bola spotrebiteľom istina splatená.

„Spotrebitelia majú tiež právo úver kedykoľvek úplne alebo čiastočne splatiť pred dohodnutou lehotou splatnosti. Tým sa zbavia úrokov a iných nákladov, ktoré by museli uhradiť, ak by k predčasnému splateniu nedošlo. Naopak, poskytovateľ má nárok na náhradu nutných a odôvodnených nákladov, ktoré mu vznikli v priamej súvislosti s predčasným splatením,“ uzatvára Eduarda Hekšová.

dTest je najväčšou českou spotrebiteľskou organizáciou, ktorá na trhu pôsobí už od roku 1992. Táto nezisková organizácia je vydavateľom spotrebiteľského časopisu dTest, ktorý vychádza na slovenskom a českom trhu. Na stránkach mesačníka sú publikované výsledky nezávislých a objektívnych testov produktov, varovania pred nebezpečnými a zdravotne závadnými výrobkami, informácie o spotrebiteľských právach a rady, ako tieto práva účinne uplatňovať. dTest je súčasťou medzinárodnej organizácie International Consumer Research and Testing (ICRT) a Európskej spotrebiteľskej organizácie BEUC. Viac informácií nájdete na www.dtest.sk

 

 

 

www.dtest.sk

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať