SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

eObčan: Používame elektronický občiansky preukaz

2

Na fungovanie elektronizácie verejnej správy je potrebná dôveryhodná autentifikácia pri prístupe občana k službám. Na tento účel slúži nový občiansky preukaz, nazývaný aj karta eID, ktorý má na zadnej strane aj elektronický kontaktný čip.

Preukaz je vyrobený z viacvrstvového polykarbonátu a je personalizovaný technológiou laserového gravírovania. Na zadnej strane má kontaktný čip. Ochranné prvky občianskeho preukazu umožňujú ľahkú kontrolu a overenie pravosti. Preukaz obsahuje na obidvoch stranách ochrannú podtlač, irisovú tlač, pozitívny aj negatívny mikrotext, opticky variabilnú farbu, UV grafiku, hologram a razbu na fólii. Kompletný opis ochranných prvkov aj sobrázkami nájdete v tomto QR kóde.

Skôr než sa dostaneme kmožnostiam čipu, spomenieme ešte strojovo čitateľnú zónu (MRZ – machine readable zone), ktorá obsahuje údaje o držiteľovi adoklade, zaznamenané vo forme opticky rozoznateľných znakov, ktoré môže čítať stroj aj človek.

Čip skontaktnými plôškami na zadnej strane preukazu uchováva dáta održiteľovi apreukaze, umožňujúce elektronické využitie dokumentu. Je tam uložené meno, priezvisko, adresa, dátum narodenia, číslo preukazu a údaje o platnosti dokladu. Obsah čipu je zabezpečený mechanizmami aktívnej a pasívnej autentifikácie. Ak požiadate o vydanie certifikátu na vyhotovenie ZEP, dostanete spolu s preukazom aj čítačku čipových kariet. Zaručený elektronický podpis (ZEP) je v elektronickej komunikácii občana s úradmi či komerčnými inštitúciami rovnocennou náhradou klasického ručného podpisu. Všetok potrebný softvér nájdete na https://eidas.minv.sk/TCTokenService/download. Vpraxi môžete použiť akúkoľvek čítačku čipových kariet vyhovujúcu štandardu ISO 7816.

Certifikáty na karte eID

Karta eID môže byť nosičom troch certifikátov: kvalifikovaného certifikátu (ACA), prostredníctvom ktorého možno vytvoriť zaručený elektronický podpis (ZEP), certifikátu na podpisovanie (PCA), ktorý slúži na podpisovanie elektronickým podpisom, a certifikátu na šifrovanie (SCA). Kvalifikovaný certifikát, ktorý je uložený na karte eID, má platnosť 5 rokov, certifikát na podpisovanie a šifrovanie sa vydáva na dobu platnosti občianskeho preukazu, teda na 10 rokov.

Pri podávaní žiadosti oobčiansky preukaz budete vyzvaní, aby ste vprípade, ak plánujete využívať kartu eID na elektronickú komunikáciu, zadali šesťmiestny bezpečnostný osobný kód (BOK), ktorý bude uložený na čipe. Slúži na potvrdenie totožnosti držiteľa eID pri elektronickej komunikácii. Zároveň chráni čip proti zneužitiu po krádeži alebo strate dokladu, kopírovaniu či pozmeňovaniu údajov. Automaticky sa zablokuje po piatom nesprávnom zadaní. Odblokovať ho môžu iba na oddelení dokladov OR PZ.

cyc_2_eObcan_QR.jpg

Ak si aktivujete BOK, dostanete seID bezplatne aj USB čítačku čipových kariet

Prístup do vašej elektronickej schránky

Od 1. januára 2014 boli na Ústrednom portáli verejnej správy Slovensko.sk vytvorené elektronické schránky pre všetkých dospelých občanov Slovenskej republiky. Vsúčasnosti sú tieto schránky vpilotnej prevádzke dostupné na https://schranka1.slovensko.sk. Prihlasovanie do elektronických schránok je možné len prostredníctvom karty eID. Na overenie identity komunikuje autentifikačný server poskytovateľa služby s čipom karty eID. Aby mohol server s kartou eID komunikovať, musí byť na pracovnej stanici používateľa nainštalovaná klientska aplikácia autentifikačného servera, nazývaná eID klient. Vpraxi to znamená, že na počítači musíte mať nainštalovaný ovládač pre čítačku USB a aplikáciu eID klient.

Softvérový balík eID klient obsahuje rozširujúce knižnice pre Windows umožňujúce aplikáciám, ktoré používajú Crypto API alebo PKCS#11, vytváranie elektronického podpisu (EP) a zaručeného elektronického podpisu (ZEP). Súčasťou tohto softvérového balíka je aj program na prenos a dočasné uloženie certifikátov z karty eID do osobného úložiska certifikátov Windows, tzv. propagátor certifikátov. Aplikácie sú dostupné pre Windows (XP/ Vista/ 7/ 8, 10, 32 aj 64-bitové edície), Linux (Ubuntu, Mint, Debian) a Mac OS X od verzie Mountain Lion (10.8). Inštalácia softvéru je jednoduchá – ak nepočítame súhlas slicenčnými podmienkami, prebehne na jedno kliknutie.

cyc_3_eObcan_QR.jpg

Prihlasovanie sa do elektronickej schránky vyžaduje okrem pripojenia čítačky skartou eID aj zadanie bezpečnostného osobného kódu (BOK)

Ak využívate elektronické služby na Ústrednom portáli verejnej správy, prípadne na portáli Centrálnej ohlasovne na stránke https://portal.minv.sk v záložke Životné situácie, správy ovýsledku vybavenia chodia občanovi prostredníctvom elektronických schránok.

Verdikt PC REVUE

Pri realizácii služieb verejnej správy cez internet je veľmi dôležité zabezpečiť efektívnu, bezpečnú a dôveryhodnú identifikáciu občana pristupujúceho kslužbám eGovermentu aneskôr aj ku komerčným službám. Nový elektronický občiansky preukaz bol navrhnutý tak, aby občanovi poskytoval možnosť overenia identity pri využívaní služieb cez internet, pričom koncept obzvlášť kladie dôraz na ochranu osobných údajov uložených v čipe dokladu.

 

2 komentáre

upravený postup pre inštalovanie eID klient-a pod Linux Ubuntu 16.04 LTS reakcia na: eObčan: Používame elektronický občiansky preukaz

29.4.2016 22:04
prikaz podľa oficialneho navodu zo stranky https://www.slovensko.sk/sk/na-stiahnutie mi nefungoval
user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$ ./eIDklient_install.sh
bash: ./eIDklient_install.sh: Permission denied

nepomohlo vložiť pred prikaz "sudo " ₌ vykonať prikaz s právami super-usera
fungovalo vložiť "bash "
user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$ bash ./eIDklient_install.sh
gdebi-core je nainštalovaný
Inštalujeme balík: eidklient_amd64_ubuntu.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading state information... Done
Requires the installation of the following packages: chrpath pcscd

Aplikácia eID klient
Klientská aplikácia pre Slovenský autentifikačný server
Do you want to install the software package? [y/N]:y

user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$
Reagovať

upravený postup pre inštalovanie eID klient-a pod Linux Ubuntu 16.04 LTS reakcia na: eObčan: Používame elektronický občiansky preukaz

29.4.2016 22:04
prikaz podľa oficialneho navodu zo stranky Min.vnutra mi nefungoval
user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$ ./eIDklient_install.sh
bash: ./eIDklient_install.sh: Permission denied

nepomohlo vložiť pred prikaz "sudo " ₌ vykonať prikaz s právami super-usera
fungovalo vložiť "bash "
user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$ bash ./eIDklient_install.sh
gdebi-core je nainštalovaný
Inštalujeme balík: eidklient_amd64_ubuntu.deb
Reading package lists... Done
Building dependency tree
Reading state information... Done
Reading state information... Done
Requires the installation of the following packages: chrpath pcscd

Aplikácia eID klient
Klientská aplikácia pre Slovenský autentifikačný server
Do you want to install the software package? [y/N]:y

user@ubuntu:/media/user/C026-0227/eID_klient$
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať