SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement SAMSUNG_022024B Advertisement

3 slovenské projekty medzi finalistami európskych ocenení za inovatívnosť v politike

Tlačové správy
0

Dáta zo samosprávy v prehľadnej mape alebo mestský festival pre mladých aktívnych občanov - aj toto sú slovenské projekty, ktorými sa mestá snažia zlepšiť životy svojich obyvateľov. Autorov najprospešnejších aktivít oceňujú Innovation in Politics Awards. Medzi finalistami súťaže sa umiestnili aj tri slovenské projekty: bratislavská Komunikácia bez bariér,  Camp Bratislava a Smart mapy z Dubnice nad Váhom.

SAMSUNG 042024 Advertisement

Innovation in Politics Awards oceňujú politické projekty za vytváranie lepšieho prostredia na život, kreatívne riešenia výziev, či odvahu zlepšovať neefektívne procesy. Prihlásené projekty každoročne hodnotí občianska porota zložená z viac ako tisíc Európanov a Európaniek. Tento rok sa mohli pozrieť na vyše tristo politických aktivít z 26 krajín Európy. Zo Slovenských projektov ich najviac zaujali tieto tri:

Moderný prístup k informáciám

Dubnica nad Váhom je dôkazom, že nielen v najväčších mestách sa organizujú skvelé iniciatívy. Ich projekt SmartMaps je univerzálny systém dát, ktorý zhromažďuje všetky potrebné informácie o meste na praktickej mape. Na jednej webovej stránke sú tak dostupné dáta o pozemkoch a nehnuteľnostiach, údaje o verejnej zeleni, o stave komunikácií a ciest či dáta o mestskom mobiliári, verejnom osvetlení a podobne. Prostredníctvom systému môže samospráva efektívne zhromažďovať dáta a tie potom využívať na lepšie fungovanie mesta. „Smart mapy prinášajú reálne a hmatateľné výsledky. Pomohli napríklad pri lepšom výbere daní, zefektívnení procesov pri príprave investičných projektov, zefektívnili komunikáciu a prezentáciu samosprávnych problémov. Rovnako mám radosť, že sa daným riešením inšpirovali a inšpirujú ďalšie slovenské samosprávy a že pomáha pri riešení ich každodenných problémov,“ hovorí Peter Wolf, primátor Dubnice nad Váhom.

Jednoduchá komunikácia aj pre znevýhodnených

Aj jeden z projektov Bratislavského magistrátu sa ocitol na zozname finalistov, a to Komunikácia bez bariér. Ide o iniciatívu, ktorá pomáha ľuďom so sluchovým a rečovým znevýhodnením či seniorom jednoducho sa dorozumieť na úrade pomocou tlmočenia do posunkovej reči alebo textového prepisu, ktoré zabezpečujú tlmočníčky a tlmočníci online. Služba je aktívna na takmer 20 lokalitách v Bratislave vrátane pobočky mestskej polície, galérie a múzea, či turistického informačného centra. „Chceme, aby bola Bratislava mestom pre všetkých, čo znamená aj otvorené a prístupné mesto pre ľudí so zdravotným znevýhodnením. Veľmi ma teší, že sa nám s kolegami a kolegyňami podarilo tento projekt spustiť a zjednodušiť im tak návštevu na úrade. Verím, že projekt môže byť inšpiratívny aj pre ďalšie samosprávy,“ hovorí primátor Bratislavy Matúš Vallo.

Angažovanie mladých do diania v meste

V hlavnom meste sa uskutočnil aj inovatívny projekt zameraný na mladých, Camp Bratislava. Je to štvordňový festival organizovaný mestskou stranou Team Bratislava. Jeho cieľom je posilniť vzťah mladých Bratislavčanov a Bratislavčaniek k hlavnému mestu, otvoriť im dvere ku komunálnej politike a zapojiť ich do zlepšovania mestského života. Počas festivalu sa mohli mladí zúčastniť vzdelávacích diskusií, prednášok a workshopov o dobrovoľníctve. „Camp Bratislava organizujeme, aby sme objavili mladých zapálených ľudí a motivovali ich k angažovanosti pre naše mesto,“ hovorí o projekte Gretka Pavlovová, podpredsedníčka mestskej strany Team Bratislava. „Spoločne tak môžeme pomôcť zmeniť Bratislavu na ešte lepšie miesto na život.“ 

Celoeurópske ocenenia poukazujú na projekty, ktoré prispievajú k tomu, aby sa spoločnosť posúvala vpred. Iniciatívy adresujú mnohé dôležité problémy dnešnej doby, akými sú ohrozenie demokracie, klimatická kríza či obmedzenie ľudských práv. Odhodlanie nominantov a ich kreatívne riešenia založené na dátach môžu slúžiť ako inšpirácia. Sú však aj dôkazom toho, že spojením politiky a inovácií sa dajú budovať spoločnosti, ktoré budú pripravenejšie a odolnejšie čeliť výzvam budúcnosti.

Ocenenia pokračujú ďalším ročníkom   

Medzinárodná súťaž pokračuje ďalším ročníkom. Slovensko má tak príležitosť nadviazať na úspechy z tohto roka a znova zaujať. Inovatívny politický projekt môže nominovať každý, prípadne môžu svoj projekt do súťaže prihlásiť samotní politici. Projekty môžu byť nominované v 8 kategóriách: demokracia, technológie pre demokraciu, ochrana klímy a zelené témy, inovácie v politických stranách, inovácie vo verejnej správe, lokálny rozvoj, sociálna súdržnosť, vzdelávanie.

Viac informácií o možnostiach zapojenia sa do súťaže ako aj o cenách Innovation in Politics Awards nájdete na stránke innovationinpolitics.eu, alebo kontaktujte slovenského partnera ocenení:

 

Seesame
Alexandra Katkinová
katkinova@seesame.com

 

Alexandra Katkinová, Seesame

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať