SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement SAMSUNG 042024 Advertisement

Analýza rozpočtov na IT predpovedá ešte rýchlejší prechod na cloud

0

Či už plánujete zostať pri existujúcom riešení ERP, alebo hľadáte nový systém, možno stojíte pred jedným z najdôležitejších rozhodnutí – či si vybrať cloudové riešenie, alebo nainštalovať riešenie na lokálne servery. Pri tomto rozhodovaní môže byť užitočné pozrieť sa na to, aké sú momentálne tendencie vo výdavkoch vo výrobe, a preskúmať, aké sú dôvody na zmenu priorít.

SAMSUNG 042024 Advertisement  

Analýza výdavkov na IT na rok 2022

Podľa nedávnej správy o prieskume, ktorý uskutočnila spoločnosť Spiceworks Ziff Davis, väčšina podnikov (53 %) očakáva v roku 2022 nárast výdavkov z rozpočtu na IT a 72 % výrobných a maloobchodných spoločností predpokladá v tomto roku nárast príjmov. Zaujímavá je závislosť od veľkosti, keď 63 % až 65 % podnikov s 500 a viac zamestnancami očakáva zvýšenie rozpočtov na IT, zatiaľ čo len 45 % menších podnikov má podobné plány. Ako si plánujú rozdeliť rozpočet, si môžete pozrieť tu.

Stanovenie priorít IT projektov

Podľa spomínanej správy bude jedným z hlavných motívov investícií do IT v roku 2022 realizácia konkrétnych IT projektov (49 %) a potreba modernizácie IT infraštruktúry (47 %). Tretí najčastejšie uvádzaný dôvod sú zvýšené obavy o bezpečnosť (44 %).

Medzi podnikmi s 500 a viac zamestnancami sú IT projekty a obavy o bezpečnosť dve hlavné priority, zatiaľ čo modernizácia zastaraných štruktúr už nie je taká priorita. V prípade podnikov so 100 až 499 zamestnancami však 58 % uviedlo, že potrebujú modernizovať svoju IT infraštruktúru. To naznačuje, že najväčšie spoločnosti, ktoré sa zúčastnili v prieskume, v posledných rokoch modernizovali svoju IT infraštruktúru, čo im dáva výhodu oproti menším konkurentom.

Hardvér

Spoločnosti stále vynakladajú približne 30 až 44 % svojho rozpočtu na IT na modernizáciu a údržbu hardvéru. Zaujímavé je, že spoločnosti s viac ako 500 zamestnancami plánujú vynaložiť na hardvér len 27 % svojho rozpočtu, čo naznačuje, že väčší počet z nich už prešiel na cloudové riešenia. Spoločnosti so 100 až 499 zamestnancami vynakladajú na hardvér najviac, konkrétne 33 % svojho rozpočtu.

Najmenšie spoločnosti, ktoré sa zúčastnili v prieskume, plánujú vynaložiť 21 % svojho rozpočtu na notebooky a 19 % na stolové počítače, čo naznačuje, že väčšie percento ich zamestnancov má pevnú pracovnú stanicu. Väčšie spoločnosti plánujú vynaložiť 12 % na stolové počítače a väčšiu časť svojich rozpočtov vyčlenia na mobilné zariadenia, siete a zlepšenie zabezpečenia.

Cloud a riadené služby

V roku 2022 pôjde 21 % IT rozpočtov väčších spoločností, ktoré sa zúčastnili v prieskume, na riadené služby, zatiaľ čo v prípade menších spoločností to bude len 14 %.

Operačné systémy a virtualizačný softvér

Podľa správy z prieskumu sa podiel rozpočtu venovaného operačným systémom a virtualizácii od roku 2020 znížil. Podobne ako pri iných typoch výdavkov to však závisí od veľkosti spoločnosti.

Spoločnosti s 500 a viac zamestnancami vynakladajú na operačné systémy 11 % svojho rozpočtu, zatiaľ čo najmenšie spoločnosti 13 %. Výdavky na virtualizačný soft­vér sa tiež líšia podľa veľkosti spoločnosti, ­pričom najväčšie spoločnosti dávajú na virtualizáciu 8 %, tie menšie potrebujú 10 %.

Tento rozdiel naznačuje, že väčšie spoločnosti prechádzajú rýchlejšie na systémy prevádzkované v cloude v porovnaní s menšími. Rozdiel v celkových percentuálnych bodoch pre tento typ výdavkov na infra­štruktúru sa zdá malý. Keď sa však zohľadní relatívna veľkosť rozpočtov na IT, výsledná suma je oveľa väčšia. Menšie spoločnosti sú tak v ešte väčšej nevýhode, pokiaľ ide o ich schopnosť zlepšiť a modernizovať svoje podnikové systémy prechodom do cloudu.

Spravované a cloudové služby

Väčšie spoločnosti, ktoré sa zúčastnili v prieskume, plánujú investovať väčšiu časť svojich rozpočtov do oblastí súvisiacich s prechodom na cloud. Napríklad:

• Infraštruktúra ako služba: 7 % oproti 6 % v prípade menších spoločností

• Bezpečnosť: 7 % oproti 5 – 6 %

• Správa IT: 6 % oproti 5 %

Hoci percentuálny rozdiel je malý, reálne výdavky sú opäť oveľa väčšie. Najdôležitejšie zistenie však je, že väčšie spoločnosti prijímajú cloudové a riadené služby rýchlejšie ako menšie. Malé a stredné podniky sú preto v nevýhode z hľadiska flexibility a prispôsobivosti.

Nasadenie ERP v cloude

Keďže časť rozpočtov na IT sa postupne presúva na nasadzovanie podnikových riešení v cloude, spoločnosti sa budú musieť čoraz viac spoliehať na svoju schopnosť rýchlo sa prispôsobovať zmenám v podnikaní a dodávateľskom reťazci. Spoločnosti, ktoré sa spoliehajú na staršie riešenia ERP, rýchlo zistia, že zachovanie flexibility je čoraz náročnejšie a nákladnejšie.

Prechod na ERP v cloude má zmysel pre spoločnosti všetkých veľkostí, pretože im umožňuje okamžite uvoľniť sumy z rozpočtov na IT na kľúčové projekty namiesto výmeny alebo údržby staršieho hardvéru alebo softvéru. Adaptívne riešenia ERP sa menia a vyvíjajú spolu s podnikom vďaka možnostiam modulárnej štruktúry postavenej na modernej platforme.

Úvodné FOTO:  Freepik on Freepik.com

 

Kristin Poulton, QAD

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať