SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement SAMSUNG_042024 Advertisement

Aktuálne celosvetové trendy v ERP

0

V posledných rokoch sa objavili niektoré nové trendy v oblasti ERP, ktoré reflektujú potreby a výzvy súčasného podnikového prostredia. Aktuálne trendy v aplikáciách ERP súvisia s potrebou zvyšovať efektivitu a pridávať hodnotu pre zákazníkov. Niektoré z týchto trendov sú:

Cloudové riešenia: systémy ERP sa presúvajú do cloudu, aby zabezpečili vyššiu dostupnosť, bezpečnosť a flexibilitu. Cloudové ERP umožňujú rýchlejšiu implementáciu, nižšie náklady na údržbu a lepšiu integráciu s inými aplikáciami.

•​ Mobilná prístupnosť: systémy ERP sa prispôsobujú potrebám mobilných používateľov, ktorí chcú mať prístup k dátam a funkcionalitám kedykoľvek a kdekoľvek. Mobilné aplikácie ERP poskytujú pohodlné a intuitívne rozhranie pre zamestnancov, manažérov a zákazníkov.

•​ Umelá inteligencia: systémy ERP využívajú umelú inteligenciu na zlepšenie rozhodovania, predikcie a optimalizácie. Umelá inteligencia pomáha analyzovať veľké množstvo dát, identifikovať vzory a trendy, generovať odporúčania a automatizovať rutinné úlohy.

•​  Internet vecí: systémy ERP sa pripájajú k internetu vecí, aby získali viac informácií o procesoch, produktoch a zákazníkoch. Internet vecí umožňuje zbierať a spracovávať dáta z rôznych senzorov, zariadení a strojov, čo vedie k lepšej kontrole kvality, sledovateľnosti a efektivity.

•​ Sociálne médiá: systémy ERP sa integrujú so sociálnymi médiami, aby vytvárali silnejší vzťah so zákazníkmi. Sociálne médiá poskytujú platformu na komunikáciu, spoluprácu a spätnú väzbu medzi firmou a jej cieľovou skupinou. Sociálne médiá tiež pomáhajú propagovať značku, produkty a služby firmy.

 V roku 2022 trh s riešeniami ERP rástol vďaka rastúcej potrebe digitalizácie, automatizácie a cloudových služieb. Podľa niektorých zdrojov toto je rebríček najlepších dodávateľov riešení ERP za rok 2022:

1. SAP – nemecký gigant, ktorý ponúka komplexné a prispôsobiteľné riešenia ERP pre rôzne odvetvia a veľkosti podnikov. SAP je lídrom v oblasti cloudových riešení ERP a investuje do inovácií, ako je umelá inteligencia, internet vecí a blockchain.

2. Oracle – americký gigant, ktorý ponúka širokú škálu riešení ERP pre malé, stredné aj veľké podniky. Oracle sa zameriava na cloudové riešenia ERP, ktoré sú flexibilné, bezpečné a škálovateľné. Takisto využíva pokročilé technológie, ako napr. strojové učenie, analýzu dát a robotický procesný automat.

3. Microsoft – americký gigant, ktorý ponúka riešenia ERP pod značkou Dynamics 365. Microsoft sa snaží poskytovať jednoduché a intuitívne riešenia ERP, ktoré sú integrované s jeho ostatnými produktmi ako Office 365, Azure a Power Platform. Microsoft tiež podporuje hybridné a multicloudové scenáre.

4. Infor – americký dodávateľ, ktorý ponúka špecializované riešenia ERP pre konkrétne odvetvia, ako je výroba, distribúcia, zdravotníctvo, pohostinstvo a verejná správa. Infor sa vyznačuje silnou vertikálnou odbornosťou a cloudovou platformou Infor OS, ktorá umožňuje jednoduchú integráciu, rozšírenie a prispôsobenie riešení ERP.

5. IFS – švédsky dodávateľ, ktorý ponúka modulárne a agilné riešenia ERP pre odvetvia ako letecký priemysel, obrana, energetika, stavebníctvo a služby. IFS sa zameriava na poskytovanie riešení ERP, ktoré sú prispôsobené potrebám zákazníkov a podporujú digitálnu transformáciu. IFS tiež využíva technológie ako umelá inteligencia, internet vecí a rozšírená realita.

 

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať