SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement SAMSUNG_022024A Advertisement

365.fintech získal podiel v spoločnosti Dateio

Tlačové správy
0

Nový rok 2019 odštartoval 365.fintech investíciou do spoločnosti Dateio. Ide o etablovaný československý fintechový startup, kde nadobúda podiel vo výške 5,3 %. Cieľom investície je rozvíjať doterajšie synergie, ako aj vstup na nové zahraničné trhy.

Spoločnosť Dateio doteraz úspešne spolupracovala s 365.bank v rámci odmeňovacieho programu Peniaze s5. Aktuálne vďaka nemu môžu klienti banky využívať zľavy fungujúce na princípe vyplácania cash backu u viac ako 60 partnerov.

V poslednom období vykazuje Dateio exponenciálny rast tržieb, ako aj počtu klientov. Túto investíciu preto vnímame ako výbornú príležitosť a chceme pokračovať v rozvíjaní doterajšej spolupráce a vo vytváraní synergií. Zámerom je tiež podporiť ďalšiu expanziu na zahraničné trhy, ktorá bude dôležitým krokom pre ďalší rast spoločnosti a pre potvrdenie jej škálovateľnosti,“ vysvetlil na margo spolupráce Rudolf Vrábel, Managing Director 365.fintech.

Dateio ako koncept začal už v roku 2013. Počas svojho pomerne krátkeho pôsobenia nadviazal spoluprácu už takmer s desiatkou európskych bánk a má státisíce klientov. Vytvára platformu odmeňovacieho programu pre banky, ktorý je založený na princípe card-linked marketingu. Transformuje hrubé dáta do zrozumiteľnejších informácií, čím pomáha bankám bližšie spoznávať nákupné správanie klientov. Bankovým klientom poskytuje zľavy na nákup u partnerov programu a obchodníkom prináša nových klientov, posilňuje lojalitu stálych a zvyšuje predaj.

Sme veľmi radi, že môžeme nadviazať na doterajšiu spoluprácu v rámci firiem zo sveta 365. Investíciu do našej spoločnosti vnímame ako veľký prejav dôvery a potvrdenia, že ideme správnym smerom. Sme presvedčení, že do budúcna prinesie potenciál ďalšieho rastu a oslovenia nových klientov,“ hovorí Ondřej Knot, spoluzakladateľ Dateio.

365.bank

Všetky autorove články
365.fintech Deteio podiel investicia startup

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať