SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

4 spôsoby, ako môže umelá inteligencia pomôcť študentom

0
Keďže systémy umelej inteligencie zohrávajú čoraz väčšiu úlohu v každodennom živote, menia aj svet vzdelávania. Ponúkame štyri spôsoby, ako sa dajú tieto druhy systémov využiť na pomoc študentom pri učení. {{BANNER|SIMPLE_BANNER_HOMEPAGE_2}} Diferencované vyučovanie Učitelia sa učia identifikovať vzdelávacie ciele všetkých žiakov v triede a prispôsobovať výučbu špecifickým potrebám jednotlivých žiakov. Pri 20 a viac žiakoch v triede však nie je vždy reálne úplne prispôsobiť vyučovanie. Každý sa totiž učí inak. Systém umelej inteligencie môže pozorovať, ako študent postupuje pri riešení zadanej úlohy, koľko času mu to trvá a či je úspešný. Ak má študent problémy, systém mu môže ponúknuť pomoc; ak je študent úspešný, systém môže predkladať ťažšie úlohy, aby bola aktivita stále výzvou. Takýto typ spätnej väzby v reálnom čase je pre pedagóga často náročný aj v prípade jedného študenta, ani nehovoriac o celej triede. Ukázalo sa, že nástroje adaptívneho učenia s umelou inteligenciou dok ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať