SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

5+1 možností, ako a kde automatizovať procesy pomocou systému ERP

0

Systémy ERP sa postupne „vkrádajú“ do úspešných spoločností už od 90. rokov minulého storočia. Odvtedy sa však výrazne posunuli a ponúkajú podnikom úplne nové možnosti. Keď dnes hovoríme o systéme ERP, ide o komplexné riešenie, ktoré pokrýva celú škálu podnikových procesov, spája podnikové údaje a všetky procesy do jedného celku, čo výrazne pomáha automatizovať procesy a zvyšovať efektívnosť rôznych činností v rámci celého podniku. Čo, kde, ako a prečo v podniku automatizovať? Prečítajte si o tom v článku.

SAMSUNG_07M Advertisement

Automatizácia výrobných procesov a plánovanie

Moderný informačný systém sa spoľahlivo postará o (rutinné) činnosti vo vašej spoločnosti. A ako bonus budete mať vždy dokonalý prehľad o stave výroby, zásob alebo objednávok. V praxi to znamená maximálne efektívnu a flexibilnú výrobu, založenú na 100 % presných a aktuálnych informáciách.

Systém ERP automatizuje výrobné procesy a poskytuje širokú škálu možností integrácie s technológiami zberu výrobných údajov, čo vedie k

 • lepšiemu prehľadu o výrobe (vždy máte spätnú väzbu, ktorá vám pomáha okamžite reagovať na situáciu a neustále optimalizovať procesy),
 • minimalizácii ľudskej chyby (systém ERP nezabúda, neskresľuje hodnoty, nevynechá riadok v tabuľke, okamžite upozorní na anomáliu atď.),
 • výraznému zníženiu administratívnej záťaže (automatické vykazovanie činností, priebežná produkcia a aktualizácia stavu v reálnom čase, zaznamenávanie a vyhodnocovanie údajov atď.).

Automatizácia procesov nákupu a dodávateľského reťazca

S pokročilými nástrojmi ERP na riadenie dodávateľského reťazca sa váš systém stane silnou konkurenčnou výhodou, vďaka ktorej môžete úspešne prekonávať výkyvy v ponuke a dopyte.

Systémy ERP dnes ponúkajú veľa možností automatizácie procesov, ktoré zvyšujú produktivitu, znižujú prevádzkové náklady a zefektívňujú komunikáciu. Na ilustráciu uvádzame niekoľko konkrétnych príkladov z oblasti nákupu a dodávateľského reťazca:

 • Navrhovanie nákupných objednávok. Na základe nastavených kritérií systém ERP priebežne vyhodnocuje zásoby a požiadavky zaznamenané v systéme (z plánov výroby, údržby a servisu) a automaticky navrhuje nákupnú objednávku v správnom okamihu.
 • Riadenie nákupu. Systém vám pomôže riadiť celý proces nákupu – od plánovania cez objednávanie až po príjem tovaru.
 • Spracovanie novej predajnej objednávky. Softvér automaticky spúšťa in­terakciu s oddeleniami zásobovania, financií a expedície.
 • Elektronická fakturácia (eFakturácia). Tento typ automatizácie znamená predovšetkým zrýchlenie procesu a zníženie nákladov na spracovanie dokumentov.
 • Sledovanie výkonnosti dodávateľov. Na základe vopred definovaných hodnotiacich kritérií systém ERP včas identifikuje potenciálne problémy v dodávateľskom reťazci, čo vedie k zvýšeniu efektívnosti a zlepšeniu vzťahov s dodávateľmi.

Automatizácia účtovných a finančných procesov

Ako sa darí konkrétnemu projektu? Hoci ide o relatívne jednoduchú otázku, v mnohých firmách je hľadanie relevantnej odpovede zbytočne dlhé a zložité, najmä ak súbežne prebieha viacero projektov.

Systém ERP vám ušetrí veľa práce a starostí aj tým, že automatizuje pravidelné vyhodnocovanie vašich projektov. Kedykoľvek môžete ľahko získať dokonalý prehľad o svojich projektoch z hľadiska času, materiálu a nákladov.

Systémy ERP vám môžu pomôcť:

 •  monitorovať plánovanie projektu,
 •  spravovať rozpočty,
 •  riadiť procesy prideľovania úloh,
 •  monitorovať priebeh projektov a dodržiavanie stanovených termínov,
 •  vyhodnocovať (potenciálne) riziká v reálnom čase, aby ste mohli rýchlo a správne reagovať,
 •  sledovať ďalšie kľúčové ukazovatele výkonnosti vašich projektov,
 •  ako aj s mnohými ďalšími vecami v oblasti riadenia projektov.

Automatizácia procesov v sektore údržby a služieb

Chcete vo svojej organizácii naplno využiť koncepciu efektívneho plánovania údržby zameranej na spoľahlivosť (RCM), aby ste znížili náklady na servis, zvýšili spoľahlivosť a bezporuchovosť strojov a pomohli pochopiť správnu úroveň rizika? Potom bezpodmienečne potrebujete automatizáciu procesov riadenia a plánovania údržby:

 •  reaktívnu,
 •  preventívnu,
 •  prediktívnu.

Systém ERP automatizuje vaše procesy:

 • Plánovanie údržby a opráv s ohľadom na skutočný stav konkrétneho zariadenia, pravidelné intervaly a vami stanovené priority.
 • Plánovanie zdrojov na základe plánovanej údržby, servisu a prestojov (systém automaticky prideľuje ľudské zdroje a posiela požiadavky na materiál alebo náhradné diely atď. oddeleniu nákupu).
 • Monitorovanie nákladov. Čo, kde, ako, prečo a za koľko. Náklady na údržbu sú priebežne aktualizované, takže môžete ľahko získať dokonalý prehľad.

AI otvára nový potenciál pre automatizáciu procesov so systémami ERP

Hlavným trendom súčasnosti i budúcnosti je jednoznačne umelá inteligencia (AI). Štúdia spoločnosti IBM uvádza, že 35 % spoločností v roku 2022 už aktívne využívala nejakú formu umelej inteligencie vo svojom podnikaní a ďalších 42 % testuje možnosť jej zavedenia.

Preto asi nie je prekvapením, že inovatívne systémy ERP už využívajú potenciál AI. Integráciou týchto moderných technológií môžu organizácie ľahko analyzovať obrovské množstvo údajov a automatizovať ešte viac procesov. A to znamená ešte väčšiu presnosť, efektívnosť, produktivitu a ziskovosť pre celý podnik.

Automatizovať procesy môžete pomocou systému ERP poháňaného umelou inteligenciou napríklad v týchto oblastiach:

 • Riadenie skladových zásob. V tomto prípade sa strojové učenie používa na analýzu historických údajov, ako aj na predpovedanie budúceho dopytu.
 • Riadenie vzťahov so zákazníkmi. Integrovaný chatbot sa spoľahlivo postará o rýchlu interakciu so zákazníkom.
 • Finančné riadenie. AI automaticky priebežne analyzuje platby a faktúry, čo znamená, že o (potenciálnych) problémoch budete vedieť včas.

Na záver azda len citát od českého básnika Jana Nerudu: „Kdo chvíli stál, již stojí opodál.“ Nie náhodou sa v posledných rokoch čoraz častejšie hovorí o ďalšej priemyselnej revolúcii. Inovácie rýchlo menia svet.

Úvodný obrázok zdroj: depositphotos.com/

InfoCONSULTING

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať