SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Prieskum: ERP na Slovensku v roku 2023

0
Redakcia magazínu NEXTECH každoročne uskutočňuje prieskum predaja podnikových informačných systémov (ERP) na slovenskom trhu za uplynulý rok. V rámci prieskumu boli oslovení lokálni producenti ekonomických informačných systémov, obchodné zastúpenia zahraničných firiem pôsobiacich na Slovensku aj predajcovia a implementátori ich produktov. Do prieskumu za rok 2023 sa zapojilo 20 firiem. Niektoré slovenské pobočky globálnych ­firiem vrátane pravdepodobnej trhovej ­jednotky SAP nám z dôvodu interných politík údaje týkajúce sa slovenského trhu nemohli poskytnúť.

SAMSUNG_07M Advertisement

Do prehľadu sme zahrnuli riešenia pre menších zákazníkov, ale aj komplexné riešenia pre stredných a veľkých zákazníkov. To, pre ktorú cieľovú skupinu je určený prí­slušný produkt, sa dá odhadnúť podľa celkového počtu licencií, ich pomeru k tržbám, celkovým tržbám či podľa počtu zákazníkov. V prípade väčšiny dodávateľov je evidentná orientácia na vybraný segment trhu z hľadiska „veľkosti“ zákazníka. Iba zopár firiem poskytuje riešenia ERP pre segment veľkých podnikov a súčasne iný produkt pre menšie a stredné firmy. Zaujímal nás taktiež podiel cloudových riešení.

Celkové tržby z predaja licencií ERP riešení za rok 2023 boli 11 364 716 € a tržby predaja služieb k riešeniam ERP boli 57 627 498 €. Kedže v každej z kategórii nám niektoré firmy údaje neposkytli a v prieskume sa nezúčastnili tie isté firmy ako vlani, nemožno tieto údaje priamo či percentuálne porovnať a ani by to nemalo zmysel, pretože v prehľade nie sú zahrnuté lokálnej pobočky spoločnosti SAP a ďalších globálnych firiem.

Ak celkové tržby za riešenia ERP jednotlivých dodávateľov rozdelíme na tržby z predaja licencií na používanie riešení ERP a tržby z predaja služieb k týmto riešeniam, zistíme, že najvyššie tržby z predaja licencií dosiahla spoločnosť KROS (1 774 000 €), nasleduje ANASOFT (1 450 000 €) a Asseco Solutions (1 245 867 € ). Údaje o predajoch licencií nám neposkytli spoločnosti IMPLEMENTO,  InfoConsulting Slovakia a KARAT Software. Na porovnanie, vlani bolo poradie  KROS, Asseco Solutions, ANASOFT.     

Na prvom mieste pri tržbách z predaja služieb sa umiestnila spoločnosť SOFTIP (14 672 193 €),  na druhej priečke spoločnosť KROS (13 436 000 €) a na tretej priečke Asseco Solutions (10 238 151 €). Vlani bolo poradie SOFTIP, KROS a Asseco Solutions. Pri tržbách z predaja služieb ERP nám ­neposkytli údaje spoločnosti FLOWii,  ­InfoConsulting Slovakia, KARAT Software, Kamar Software ani QI GROUP SLOVAKIA.  Do prieskumu sme zaradili aj údaj o percentuálnom podiele licencií na cloudové ERP riešenia a jeho náraste. Spoločnosti FLOWii, IMPLEMENTO a Hour (so systémom Humanet) majú 100 % podiel cloudových riešení, 26HOUSE 95 % podiel a ABRA software 85 % podiel. Najväčší nárast 87 % zaznamenala spoločnosť 26HOUSE.

Tento prieskum sa týkal roku 2023, teda roku masívneho nástupu umelej inteligencie. Samozrejme, AI čoraz viac preniká nielen do ERP, ale prakticky do všetkých podnikových informačných systémov, no implementácia a hlavne dôkladné otestovanie nových funkcií nejaký čas trvá. V budúcoročnom prehľade sa nástup AI už určite prejaví, takže túto oblasť zapracujeme do budúcoročného prieskumu. Uvidíme, či, akým spôsobom a do akej miery sa AI stane akcelerátorom inovácií v podnikovom IT sektore.

 Úvodné foto:  www.depositphotos.com/

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať