ESET_122023 ESET_122023 ESET_122023

5 najcennejších zručností pre rok 2022

0
Futurista a obchodný stratég Scott Steinberg identifikoval päť zručností, ktoré z vás môžu v roku 2022 urobiť obzvlášť cenného profesionála. Riešenie problémov V budúcnosti sa oplatí premýšľať o svojej práci kriticky a kreatívne a pridať jedinečné zručnosti, skúsenosti a prichádzať s novými riešeniami. Napríklad čas strávený analýzou iného druhu podnikania alebo kontaktom s ľuďmi z iného odvetvia vám môže pomôcť nájsť nové spôsoby premýšľania o probléme alebo nové nástroje, ktoré môže váš tím použiť. To je práve to, čo zamestnávatelia hľadajú na rýchlo sa meniacom trhu. Najdôležitejšie: Naučte sa, ako si vybrať typ brainstormingu (abecedný brainstorming, mriežkový brainstorming, morfologický graf) a uplatniť ho pri riešení problému. Strategické plánovanie Futuristi nepredpovedajú budúcnosť, ale identifikujú trendy v spoločnosti alebo na trhu a zvažujú vplyv, ktorý tieto trendy môžu mať. Použitím scenárov „čo ak“ pre rôzne stratégie pomáhajú ľuďom určiť, ktorým strategickým smerom ...