SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement SAMSUNG_072024 Advertisement

Peňaženka digitálnej identity pre občanov EÚ

0
V súčasnosti má každý členský štát EÚ vlastné preukazy totožnosti, čo často komplikuje rôzne procesy, v ktorých treba overiť identitu osôb. Riešením je takzvaná digitálna identita. V súčasnosti môže svoju vnútroštátnu elektronickú identifikáciu používať aj v zahraničí len približne 60 % obyvateľov EÚ v 14 členských štátoch. Len 14 % poskytovateľov kľúčových verejných služieb vo všetkých členských štátoch umožňuje cezhraničné overovanie prostredníctvom systému elektronickej identity, napríklad preukázanie totožnosti osoby na internete bez nutnosti uviesť heslo. Počet úspešných cezhraničných autentifikácií za rok je veľmi nízky, hoci narastá. Problém v súčasnosti nie je ani tak v tom, že by sme digitálne identity nemali, ale v tom, že ich máme veľa a neustále si vytvárame ďalšie a ďalšie. Výsledky reprezentatívneho prieskumu Eurobarometra ukázali, že 63 % občanov EÚ si želá mať bezpečnú jednotnú digitálnu identifikáciu pre všetky online služby, a 72 % používateľov chce vedieť, ako sa sp ... Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať