SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

5 predpovedí, ako by mohol vyzerať svet o 20 rokov

0
Ako bude vyzerať svet v roku 2040? Budeme svedkami mierového spolunažívania USA a Číny, založeného na vzájomnom ekonomickom prospechu? Alebo tu bude chaotický a rozdelený svet, ktorý sa snaží spamätať z veľkých prírodných katastrof spôsobených zmenou podnebia? To sú niektoré z otázok, ktoré si kladie spravodajská komunita USA pri príprave jednej z najdôležitejších a najzaujímavejších správ o národnej bezpečnosti. Správa o globálnych trendoch (Global Trends Report) sa zverejňuje každé štyri roky, a to od roku 1997. Predstavuje celkové hodnotenie geopolitických trendov spravodajskou komunitou a jej cieľom je opísať realistické scenáre, ktorým budú tvorcovia politiky čeliť o 20 rokov. Ako hovorí predslov tohtoročnej správy, siedme vydanie nemá konkrétne povedať, ako bude svet vyzerať v roku 2040, ale skôr zdôrazniť problémy a trendy, ktoré by mohli nadobúdať na dôležitosti. Môže byť teda užitočné pri vytváraní stratégií národnej bezpečnosti. Je zaujímavé, že tvorcovia správy zhromaždili ...

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať