PMI_092022 PMI_092022 PMI_092022

8. zasadnutie Rady vlády SR pre vedu, techniku a inovácie pripravilo transformáciu vedeckých inštitúcií

Tlačové správy
0

Rada vlády Slovenskej republiky pre vedu, techniku a inovácie, ktorá dnes rokovala v Bratislave pod vedením podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Petra Pellegriniho, schválila zákon o verejných výskumných inštitúciách, ako základ ich modernizácie a transformácie, a to vrátane Slovenskej akadémie vied.

Nutnosť realizácie medzinárodného kvalitatívneho auditu vedy a výskumu na Slovensku bola potvrdená v rámci Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike, ktorý upozorňuje na nízku inovačnú výkonnosť Slovenska. Rada vlády zadefinovala opatrenia pre dosiahnutie obratu v efektívnosti a výkonnosti systému výskumu a inovácií s perspektívou udržateľnosti po roku 2020. Jeho cieľom je zahájiť odbornú diskusiu a následne pripraviť realizáciu definovaných opatrení.  

Hlavným bodom rokovania Rady vlády bol návrh Zákona o verejných výskumných inštitúciách, ktorý po miernych úpravách Rada vlády schválila a odporučila ministrovi školstva predložiť na rokovanie vlády, pričom  mu vyjadrila jednomyseľnú podporu. Tento návrh zákona umožní tak Slovenskej akadémii vied (SAV), ako aj ostatným výskumným inštitúciám na Slovensku, transformovať sa na moderné verejno-výskumné inštitúcie, čo by malo prispieť k ich zefektívneniu a zlepšeniu samotného výkonu. V kontexte tohto zákona uložila Rada vlády ministrovi školstva, vedy, výskumu a športu a predsedovi SAV predložiť do septembra 2017 legislatívny zámer nového zákona o SAV  a  návrh nového zákona o SAV do 31. marca budúceho roka, tak aby v roku 2019 mohlo dôjsť k transformácii SAV na modernú výskumnú inštitúciu zodpovedajúcu parametrom 21. storočia.

Ďalším bodom rokovania bola diskusia o Návrhu na zefektívnenie a zvýšenie výkonnosti systému výskumu a inovácií v Slovenskej republike. Boli prijaté konkrétne úlohy a opatrenia pre jednotlivých členov Rady s cieľom vytvorenia štátnej politiky podpory vedy a výskumu a efektívnejšieho využitia existujúcej infraštruktúry a zvyšovanie pomeru súťažného modelu financovania oproti inštitucionálnej forme financovania výskumu.

Rada vlády zároveň odporučila ministerstvu financií výrazne zvýšiť doterajšiu podporu vedy a výskumu formou tzv.  „superodpočtu“ a zároveň zjednodušiť samotný spôsob vykazovania týchto výdavkov.

Členovia vlády  sa zároveň zhodli na potrebe vykonať medzinárodný nezávislý audit vedy a výskumu na Slovensku, podľa vzoru Slovenskej akadémie vied. „Našim cieľom je jasne definovať silné a slabé stránky, excelentné a menej excelentné tímy, a podľa toho sústrediť budúcu prioritizáciu jednotlivých oblastí, v ktorých Slovensko vyniká a tam smerovať väčšie zdroje, ako smerujeme do oblastí, ktoré sú možno pod priemerom EÚ“ vysvetlil vicepremiér P. Pellegrini.

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Všetky autorove články
Peter Pellegrini rada

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať