SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement SAMSUNG_032023 Advertisement

Advertorial: Košický Smart Lab je miesto, kde sa študenti hrajú pre rozvoj internetu vecí

0

Na východe Slovenska otvorili na sklonku minulého roka Smart Innovation Lab,  nový priestor na spoluprácu nielen pre výskumných pracovníkov FEI TUKE, ale najmä pre študentov, ktorí budú mať k dispozícii najnovšie zaujímavé technológie. Laboratórium im poskytne priestor, možnosti a vybavenie na kreatívne riešenie rozličných úloh z praxe.

Atraktívne pomôcky, s ktorými budú môcť pracovať, poskytne študentom SimpleCell Networks Slovakia. Ide o zariadenia už dostupné na trhu, ako sú záplavové senzory, dymové či pohybové detektory. Študenti sa tiež naučia vytvárať a programovať zariadenia pre internet vecí (IoT) na poskytnutých vývojových doskách s modulmi Sigfox. Cieľom celého projektu je teda motivovať mladých ľudí, aby sa so zariadeniami začali hrať, skúmať ich a posunuli sa tak ďalej k vlastným nápadom, ktoré by sa dali aj komerčne využiť. Prostredníctvom programu na rozvoj vedomostí v oblasti IoT poskytuje SimpleCell Slovakia bezplatné pripojenie do siete Sigfox aj prístup do Sigfox Academy všetkým školám, ktoré o to požiadajú.

„Ako spoločnosť pokrývajúca sieťou pre internet vecí celé Slovensko pokladáme podporovanie študentov za jednu z našich kľúčových aktivít smerom k digitalizácii spoločnosti. Postupná internetizácia akýchkoľvek vecí vytvára obrovskú príležitosť pre študentov uplatniť sa v inovačnom segmente. Globálna sieť Sigfox im zároveň umožní s dobrým nápadom rýchlo expandovať do celého sveta,“ pripomína Martin Komínek, prevádzkový riaditeľ SimpleCell Networks Slovakia.

V Smart Innovation Labe budú študenti pracovať s reálnymi dátami, a tak budú môcť objavovať nové využitia dátovej analýzy. Dáta získajú z inteligentných meracích systémov. Ide o elektronický systém novej generácie, tzv. smart metering, schopný merať množstvo spotrebovanej alebo vyrobenej elektriny pomocou inteligentného elektromeru. Ten umožňuje zber, spracovanie, diaľkový prenos a elektronické poskytovanie týchto údajov koncovým odberateľom elektriny či ďalším účastníkom trhu. Na zachovanie bezpečnosti sa pozbierané údaje, samozrejme, prenášajú v zašifrovanej podobe.

„Veríme, že Smart Innovation Lab zlepší študentom prístup k moderným technológiám a zároveň im poskytne kreatívny priestor, v rámci ktorého budú môcť premieňať svoje nápady a myšlienky na reálne produkty,“ zhrnuli svoje očakávania František Babič a Vladimír Gašpar z Katedry kybernetiky a umelej inteligencie FEI TUKE, pod ktorú bude toto laboratórium organizačne začlenené.

Zaujímavé čiastkové úlohy, ktoré už teraz riešia študenti v laboratóriu v rámci svojich bakalárskych alebo diplomových prác, by mohli pomôcť vyriešiť napríklad tieto problémy:

  • vytvorenie vnútornej navigačnej a informačnej platformy použitím mobilných technológií a zariadení typu beacons
  • vytvorenie mobilnej aplikácie na zber a vizualizáciu údajov z jazdy automobilom vrátane identifikácie cestných defektov
  • využitie vhodných inteligentných zariadení na podporu rôznych typov diagnostických alebo liečebných postupov v medicíne, napr. vibračná pomôcka pre ľudí trpiacich Parkinsonovou chorobou
  • vytvorenie prototypu inteligentnej učebne pomocou inteligentných zariadení dostupných na trhu

Zámerom labu je ponúknuť študentom možnosť pracovať na reálnych scenároch a situáciách. „Smart Innovation Lab dá praktické skúsenosti študentom, ktoré neskôr budú vedieť zužitkovať v rámci svojho budúceho zamestnania,“ zdôrazňuje Pavol Miroššay, výkonný riaditeľ združenia Košice IT Valley.

„S Technickou univerzitou v Košiciach spolupracujeme dlhodobo a univerzitu vnímame ako dôležitú súčasť regiónu. Kvalitní študenti sú naša budúcnosť, preto je našou povinnosťou im zabezpečiť prostredie, ktoré im dokáže, že energetika je stále atraktívne a inovatívne odvetvie,“  dodáva na záver   Alena Rozsypalová, finančná riaditeľka VSE Holding a.s., člen innogy.

Alena Rozsypalová, finančná riaditeľka VSE Holding a.s., člen innogy.

Smart Innovation Lab tvorí skupina VSE Holding, a. s., člen innogy, v spolupráci s Košice IT Valley, Fakultou elektrotechniky a informatiky Technickej univerzity v Košiciach (FEI TUKE) a SimpleCell Networks Slovakia.

Zobrazit Galériu

Jana Matejíčková

Všetky autorove články
smart vzdelavanie technika IoT skola veda internet Digital dáta zabava

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať