SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Aké schopnosti by ste mali rozvíjať, ak sa chcete presadiť v ére AI

Spoločenské dopady
1

Spoločnosť IBM očakáva, že v priebehu nasledujúcich piatich rokov AI nahradí 30 % jej zamestnancov, ktorí sa nevenujú zákazníkom. Zdá sa, že prvýkrát v histórii hrozí, že roboty oberú o prácu aj vysokokvalifikovanú pracovnú silu. No aj napriek neistote, ktorú prináša, nemali by sme AI považovať za svojho nepriateľa. V skutočnosti je to práve naopak. Pracovníci by mali prijať AI, pretože prevezme nudné, opakujúce sa časti našej práce, čím nám uvoľní ruky, aby sme mohli využiť schopnosti, ktoré nás robia jedinečnými ľuďmi: kreativitu, intuíciu, empatiu a predstavivosť. Využitie týchto ľudských vlastností je nevyhnutné na prácu s AI.

Kreativita

Pre šesťročné dieťa môže byť krabica čímkoľvek: hradom, raketou, pevnosťou, kuchyňou. V tomto veku naša kreativita nepozná hranice. No potom ideme do školy a do práce a väčšine z nás povedia: „Nie si kreatívny,“ alebo „Nechaj tieto nápady kreatívnemu tímu.“ Až napokon sme sami presvedčení, že nie sme kreatívni. Lenže kreativita je viac než len schopnosť maľovať alebo hrať hudbu. Je to schopnosť riešiť problémy jedinečným spôsobom, spájať zdanlivo nesúvisiace nápady. Schopnosť, ktorú bude umelá inteligencia so svojím lineárnym myslením ťažko zvládať bez ohľadu na to, ako veľmi pokročí.

VEĽKÁ SÚŤAŽ PRE PREDPLATITEĽOV

Intuícia

Intuícia je motor prežitia pevne zabudovaný vo vnútornom mozgu, ktorý riadi naše podvedomie. Každý deň robíte rozhodnutia, napríklad ktoré šaty si oblečiete, ktorú reštauráciu navštívite, akú hudbu budete počúvať. Nie sú to racionálne rozhodnutia, ktoré robí váš vonkajší, vedomý mozog, ale ich vykonáva váš vnútorný, podvedomý mozog. Zatiaľ čo náš vonkajší mozog nám umožňuje syntetizovať všetky veľké kvantitatívne údaje, ktoré máme pred sebou, a nájsť základné poznatky, náš vnútorný, intuitívny mozog nám umožňuje vziať všetky tieto údaje, porovnať ich s kvalitatívnymi zisteniami a urobiť krok k činu.

Práve tento symbiotický vzťah medzi naším vnútorným a vonkajším mozgom robí ľudí jedinečne schopnými odhaľovať rozsiahle inovácie. Hoci umelá inteligencia bude nepochybne schopná pomôcť nám analyzovať údaje, bude mať problém s tým, aby mala tie „vnútorné pocity“, ktoré spájajú údaje a poznatky jedinečným spôsobom, ktorý odhaľuje skrytý potenciál.

Empatia

Empatia je jedna z najdôležitejších emócií na vytvorenie podpory pre vaše nápady. Umožňuje vám nazrieť aj za údaje a hlboko sa vžiť do zážitkov druhých, čo vám umožní hovoriť o tom, čo je pre nich skutočne dôležité. Hnacím motorom je zdieľaná ľudská skúsenosť – niečo, čo bude mať umelá inteligencia problém pochopiť.

Predstavivosť

Ľudia sú stvorení na to, aby snívali. Na druhej strane umelá inteligencia sa učí na základe reality, vecí, ktoré sa už v minulosti stali. Chýba jej ľudská predstavivosť, ktorá je práve potrebná na to, aby posunula ľudstvo vpred. Keďže AI sa stáva inteligentnejšou, my sa musíme stať kreatívnejšími, intuitívnejšími, empatickejšími a nápaditejšími. Nenechajte AI prevziať celú vašu prácu, ale proaktívne hľadajte spôsoby, ako jej prenechať všedné, opakujúce sa a časovo náročné úlohy, aby ste mohli presmerovať svoju energiu na poskytovanie ľudského prístupu k svojej úlohe.

Aj keď umelá inteligencia môže jedného dňa replikovať tieto základné ľudské vlastnosti, určite to nebude v dohľadnom čase. Nadchádzajúce desaťročie bude patriť tým, ktorí dokážu využiť svoje jedinečné ľudské schopnosti. Dobrá správa je, že sa nemusíte učiť nič nové. Tieto vlastnosti máte v sebe od začiatku. Musíte ich len nájsť.

Zdroj: readwrite.com.

Redakcia

Všetky autorove články

1 komentár

Rozvinutie reakcia na: Aké schopnosti by ste mali rozvíjať, ak sa chcete presadiť v ére AI

29.7.2023 18:07
Bravó, vynikajúco napísané a nanajvýš aktuálne!
Chcelo by to rozvinúť načrtnuté myšlienky a spraviť z toho študijný predmet, ktorý by sa čím skor mal začať vyučovať už od základnej školy. Nie každý bude ajťák alebo vedecký pracovník. Ale AI sa stane každodennou skutočnosťou a dnešné deti si ju ľahko osvoja tak, ako si osvojili smartfóny. Treba ich pripraviť na novú realitu. Pamätáme časy, kedy v komunikácii dominovali telegraf a telefón s kľukou na prezvonenie spojovateľke...
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať