SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Ako by sa pandémia mohla skončiť

Bezpečnosť
8

V septembri 2020 sa zdalo, že sme sa ocitli v pandemickej špirále a sme predurčení opakovať stále tie isté chyby. No keď dorazili vakcíny, počet prípadov začal klesať a do leta sa dosiahla najnižšia úroveň od začiatku pandémie. Hoci odborníci sa s obavami pozerali na jeseň, málokto predpokladal, že variant delta spôsobí nárast počtu prípadov už koncom júla. Ocitli sme sa v ďalšom cykle pandemickej špirály a zdá sa, že sa to nikdy nezastaví.

Nedá sa očakávať, že by variant, ktorý pustošil Indiu, ušetril krajinu, kde polovica populácie stále nebola očkovaná. Ešte na jar sa zdalo, že budeme mať „normálne“ leto, no možno svet podcenil, aká prenosná je delta. Zatiaľ čo pôvodný vírus SARS-CoV-2 mal základné reprodukčné číslo (R0) 2 až 3, čo znamená, že každá infikovaná osoba ho rozšírila na dvoch alebo troch ľudí, R0 delty leží medzi 5 a 9. Na tejto úrovni jeho závislosť od „superšíriacich udalostí“ v zásade zmizne.

Jednoducho povedané, veľa ľudí, ktorí chytili pôvodný vírus, nikoho nenakazilo, ale väčšina ľudí, ktorí chytia deltu, vytvára klastre infekcie. To čiastočne vysvetľuje, prečo prípady tak explozívne stúpajú. Takisto to znamená, že vírus bude takmer určite trvalou súčasťou našich životov, aj keď vakcíny oslabia jeho schopnosť spôsobiť smrť a závažné ochorenia.

SWAN_042021

Mnoho ľudí je už zaočkovaných, no záujem o vakcináciu postupne klesá. Často preto počuť otázku, aký zmysel má nosenie rúšok, dodržiavanie odstupu a ďalšie opatrenia. Odpoveď je rovnaká ako predtým: Treba získať čas na ochranu nemocníc, zachovanie otvorených škôl, oslovenie ďalších ľudí na očkovanie. Väčšina ľudí sa nakoniec s vírusom stretne; chceme zabezpečiť, aby sa tak stalo až po tom, čo budú zaočkovaní dvoma dávkami. Pandémia sa ešte neskončila, ale skončí sa. Chceme tento cieľ dosiahnuť s čo najmenšími stratami na životoch a s čo najnižším počtom postihnutých.

Teraz
Opatrenia, ktoré spomaľovali pôvodný koronavírus, stále pôsobia aj proti jeho novému variantu. Vakcíny predovšetkým znamenajú, že veľká časť obyvateľstva je chránená spôsobom, akým nebola pri druhej vlne. Úplné zaočkovanie vakcínami mRNA má účinnosť asi 88 percent pri prevencii symptomatických chorôb spôsobených deltou. To znamená, že síce aj zaočkovaní môžu ochorieť a cítiť sa mizerne, ale prejavy sú oveľa miernejšie ako u neočkovaných ľudí. Úplné očkovanie je účinné pri prevencii hospitalizácií na 96 %. Vakcíny teda fungujú dobre a očkovaní ľudia sú nepochybne vo väčšom bezpečí ako neočkovaní.

Pravda, aj zaočkované komunity môžu byť stále zraniteľné, a to z troch dôvodov. Po prvé, neočkovaní ľudia nie sú rozdelení náhodne. Majú tendenciu byť geograficky zoskupení a sociálne prepojení, čo vytvára zraniteľné ohniská, ktoré môže delta napadnúť. Preto aj v oblastiach s vysokou zaočkovanosťou sa tento variant stále šíri.

Po druhé, deltu môžu potenciálne šíriť aj očkovaní ľudia. CDC (Centers for Disease Control and Prevention) odhaduje, že ľuďom nakazeným deltou sa v nose vytvorí podobné množstvo vírusu bez ohľadu na očkovanosť. Iná štúdia zo Singapuru však ukázala, že hoci je množstvo vírusu spočiatku porovnateľné, u očkovaných ľudí klesá rýchlejšie. Je to vcelku logické – imunitná obrana vyvolaná vakcínami cirkuluje v tele a potrebuje čas na rozpoznanie vírusu, ktorý prenikol do nosa. Potom ho však dokáže veľmi rýchlo zvládnuť.

Napriek tomu existuje niekoľko dôkazov, že zaočkovaní ľudia môžu prenášať deltu ďalej, aj keď v menšej miere ako neočkovaní. To je dôvod, prečo má zmysel ďalej nosiť rúška v interiéroch a prečo očkovaných ľudí nemožno vyňať z pandemických opatrení. Po tretie, extrémna prenosnosť delty neguje na úrovni komunity časť ochrany, ktorú poskytujú vakcíny.

Ak sa nebudú dodržiavať žiadne iné preventívne opatrenia, delta sa môže šíriť v krajine s polovičnou zaočkovanosťou rýchlejšie, ako by sa pôvodný vírus mohol šíriť v úplne neočkovanej krajine. Delta dokonca môže spôsobiť vypuknutie epidémie na miestach s 90-percentnou zaočkovanosťou, ale bez inej ochrany. Vakcinácia môže zmierniť príznaky ochorenia a spomaliť šírenie nákazy, ale v skutočnosti neexistuje spôsob, ako vyriešiť problém delty len prostredníctvom očkovania.

Taká je teda súčasná pandemická dilema: Vakcíny zostávajú najlepším spôsobom ochrany jednotlivcov, ale celá spoločnosť nemôže považovať vakcíny za svoju jedinú obranu. Počet nezaočkovaných je zatiaľ stále dostatočne vysoký na to, aby delta mohla spôsobiť zahltenie nemocníc, zatvorenie škôl a vytvoriť ďalšie šance na vznik ešte horších variantov. Preto musíme využiť každý jeden nástroj, ktorý máme k dispozícii.

Patrí medzi ne lepšie vetranie na zníženie šírenia vírusu, rýchle testy na včasné zachytenie infekcií a sociálne opatrenia ako pandemická OČR, zabezpečenie bezplatnej izolácie a pod. Na miestach, kde sa delta rýchlo šíri, treba zaviesť aj ďalšie opatrenia – zatvorenie vnútorných priestorov reštaurácií a obmedzenie kapacity na hromadných podujatiach. Tieto opatrenia by sa mali automaticky zapínať v okresoch, kde je prenos vysoký, a vypínať v tých, kde nie je.

Hoci nariadenia zhora môžu spôsobiť viac škody ako úžitku, odborníci sa nazdávajú, že pri niektorých vysoko rizikových prostrediach je povinné očkovanie odôvodnené. Okrem zdravotníkov by sa to mohlo vzťahovať aj na študentov vysokých škôl, štátnych zamestnancov a armádu.

A nezaškodí ani trocha kalkulácie ohľadne bezpečnosti. Kým v prvých vlnách boli najzraniteľnejšou kategóriou ľudia nad 65 rokov, dnes je ich prevažná časť zaočkovaná. Naopak, deti mladšie ako 12 rokov nie sú zahrnuté do očkovacieho programu. Tie majú síce menšiu pravdepodobnosť, že vážne ochorejú, no aj u nich sa objavila síce zriedkavá, ale závažná komplikácia – zápalový stav nazývaný MIS-C (multisystémový inflamačný syndróm spôsobený koronavírusom). A v ére delty môže ich počet rýchlo rásť.

Virtuálne vzdelávanie bola veľká záťaž pre deti i rodičov. Odborníci sa zhodujú na tom, že deti by mali byť v triedach, ibaže s ochranou. To si vyžaduje očkovanie dospelých, aby vytvorili okolo detí štít, nosenie rúšok študentmi aj zamestnancami školy, lepšie vetranie a pravidelné testovanie. Inak sa školy môžu stať ohniskami delty. A keď dôjde k rozsiahlemu prepuknutiu choroby, nebude iná možnosť ako ich zavrieť.

Ďalej
Keďže delta je veľmi prenosná, zrušenie preventívnych opatrení prinesie vo väčšine krajín novú vlnu úmrtí. Keď sa zvýši miera očkovanosti, tieto vlny budú menšie a lepšie zvládnuteľné. No stádovú imunitu (bod, keď je dostatočný počet ľudí imúnnych, takže epidémie automaticky doznejú) pravdepodobne nemožno dosiahnuť len očkovaním. Dokonca aj pri dolnej hranici odhadovaného rozsahu R0 by dosiahnutie stádovej imunity vyžadovalo zaočkovanie viac ako 90 % ľudí, čo je veľmi nepravdepodobné. Pri hornej hranici je stádová imunita matematicky nemožná s vakcínami, ktoré máme k dispozícii v súčasnosti.

To znamená, že sen o úplnom odstránení vírusu je len fantázia. Pandémia sa skončí, keď bude mať takmer každý imunitu, v lepšom prípade preto, že bol očkovaný, alebo preto, že bol nakazený a prežil. Po dosiahnutí tohto stavu sa cyklus nárazových nárastov zastaví a pandémia ustane. Nový koronavírus sa stane endemickou súčasťou nášho života podobne ako jeho štyria príbuzní, ktorí spôsobujú bežné prechladnutie.

Predtým sa zdalo, že skutočne sústredeným úsilím by sme sa mohli dostať do stavu, kde by COVID-19 už takmer neexistoval, no delta to zmenila. A ak tu SARS-CoV-2 zostane, potom sa s ním väčšina ľudí niekedy počas života stretne. No predstavte si to takto: SARS-CoV-2 je vírus, ktorý spôsobuje ochorenie COVID-19, no nemusí. Očkovanie môže tieto dve veci oddeliť. Očkovaní ľudia môžu vírus vdýchnuť, ale nemusia v dôsledku toho vážne ochorieť. Niektorí budú mať nepríjemné príznaky, ale uzdravia sa.

A mnohí si ani neuvedomia, že sa s ním stretli. Keď niekoho objímete a nakazíte sa, miniete balíček vreckoviek a idete ďalej. K tomu smerujeme, ale ešte tam nie sme. A nikto z odborníkov nedokáže predpovedať, kedy sa do tohto bodu dostaneme. Niektorí si myslia, že je pravdepodobné, že tento variant sa rýchlo dostane k väčšine neočkovaných a budúce vlny budú už miernejšie. Je takisto možné, že na jeseň bude stále dostatok neočkovaných ľudí, ktorých delta nakazí, a endemizácia sa spustí až budúci rok.

Nakoniec
Každá pandémia sa raz skončí. Táto sa však ešte neskončila, najmä nie globálne. Len 16 percent svetovej populácie je plne zaočkovaných. V mnohých krajinách sotva 1 percento ľudí dostalo jedinú dávku. Vyspelé krajiny sú na ceste k endemicite ďalej, no ani tie tam nie sú a posledný krok je často najťažší.

Nakoniec ľudstvo uzavrie s koronavírusom neľahký mier. Epidémie COVID-19 budú zriedkavejšie a menšie, ale stále sa môžu vyskytnúť. Dospelí možno budú potrebovať posilňovacie injekcie, keď ich imunita výrazne oslabne, ale na základe súčasných údajov sa tak nestane skôr ako o dva roky. Väčšie obavy vzbudzuje skutočnosť, že by sa mohli vyvinúť nové varianty, ktoré by unikli našej súčasnej imunitnej obrane, čo je tým pravdepodobnejšie, čím viac sa koronavírus šíri.

Aby sme sa pred touto možnosťou chránili, svet musí zostať v strehu. Pravidelné testovanie zdravých ľudí nám môže prezradiť, kde by sa vírus mohol vrátiť. Sekvenovanie jeho génov odhalí prítomnosť znepokojujúcich mutácií a nových variantov. Tieto opatrenia sú paradoxne dôležitejšie pri konci pandémie, pretože pohyb vírusu je ťažšie predvídať, keď sa prenos spomalí.

Potrebný by teda bol komplexný systém, ktorý by mal zahŕňať pravidelné testovanie, monitorovanie odpadových vôd, genetickú sekvenáciu, analýzy vyhľadávané cez Google a ďalšie. Epidémiu by sme tak mohli sledovať rovnako, ako meteorológovia sledujú vývoj počasia a ponúkajú varovania pred búrkami a hurikánmi. Takýto systém by mohol monitorovať aj iné respiračné ochorenia vrátane akéhokoľvek ďalšieho pandemického vírusu.

Zdroj: theatlantic.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

8 komentárov

.......................... reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

31.8.2021 22:08
V skutocnosti nakazlivejsi virus je dobre znamenie, replikovanim je sice nakazlivejsi, ale menej nebezpecny, slabsi. Takze mutacie su v skutocnosti pozehnanim a nie strasiakom.
Reagovať

stádová imunita ? reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

30.8.2021 22:08
termin stádová imunita by som nahradil ako komonitná imunita ...
Reagovať

Mažete mi komentár? reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

30.8.2021 08:08
Už som sem vložil 2x nasledujúci komentár a 2x zmizol:

V článku je napísané "To znamená, že síce aj zaočkovaní môžu ochorieť a cítiť sa mizerne, ale prejavy sú oveľa miernejšie ako u neočkovaných ľudí. " Fakt by ma úprimne zaujímalo, čím je toto tvrdenie podložené:
- ak som nebol zaočkovaný, infikoval som sa SARS-CoV-2 a mal som povedzme nejaký stupeň prejavov COVIDu
- ak sa teraz zaočkujem a znovu sa stretnem s vírusom, budem mať možno miernejší alebo žiadny priebeh. Ako ale môžem vedieť, že to bolo vďaka očkovaniu a nie vďaka tomu, že som prekonal infekciu?
- ak som infekciu neprekonal a dal som sa zaočkovať, stretol som sa s vírusom a mal som istý stupeň prejavov COVIDu, ako môžem vedieť, že bez očkovania by som nemal miernejší priebeh, alebo rovnaký, alebo ťažší priebeh. Veď sú predsa kvantá ľudí, ktorý dokázateľne prekonali COVID bez akýchkoľvek príznakov, alebo len ako ľahšiu nádchu.

Ak by ste sa trochu zamysleli nad týmito argumentami, asi by ste museli uznať, že to čo píšete nemáte čím podložiť. Sú to len tvrdenia vedcov, ako je Čekan, ktorý chce "dať dole" všetkých nezaočkovaných.

Osobne si myslím, že by bolo oveľa prospešnejšie, keby sa už prestalo strašiť, lebo strach z "informácií z dôveryhodných zdrojov" u ľudí rapídne znižuje imunitu.

Takže správajme sa zodpovedne, ale nebuďme od strachu posraní, určite nám to neprospieva
Reagovať

RE: Mažete mi komentár? reakcia na: Mažete mi komentár?

30.8.2021 17:08
ty by si sa mal prihlasit do redakcie a pista pre nextech clanky. hluposti si popisal a tie by to sem jednoducho zapadli...
Reagovať

RE: RE: Mažete mi komentár? reakcia na: RE: Mažete mi komentár?

31.8.2021 22:08
Netrep, ja sa pod jeho komentar podpisujem. Po prekonani je lepsia imunita ako po vakcine, silnejsia a dlhsie trvajuca. Len este si pockame, kym vedecke studie zo zahranicia toto potvrdzujuce budu prelozene do slovenciny, tradicne s omeskanim minimalne pol roka.
Reagovať

Viete to podložiť? reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

30.8.2021 08:08
V článku je napísané "To znamená, že síce aj zaočkovaní môžu ochorieť a cítiť sa mizerne, ale prejavy sú oveľa miernejšie ako u neočkovaných ľudí. " Fakt by ma úprimne zaujímalo, čím je toto tvrdenie podložené:
- ak som nebol zaočkovaný, infikoval som sa SARS-CoV-2 a mal som povedzme nejaký stupeň prejavov COVIDu
- ak sa teraz zaočkujem a znovu sa stretnem s vírusom, budem mať možno miernejší alebo žiadny priebeh. Ako ale môžem vedieť, že to bolo vďaka očkovaniu a nie vďaka tomu, že som prekonal infekciu?
- ak som infekciu neprekonal a dal som sa zaočkovať, stretol som sa s vírusom a mal som istý stupeň prejavov COVIDu, ako môžem vedieť, že bez očkovania by som nemal miernejší priebeh, alebo rovnaký, alebo ťažší priebeh. Veď sú predsa kvantá ľudí, ktorý dokázateľne prekonali COVID bez akýchkoľvek príznakov, alebo len ako ľahšiu nádchu.

Ak by ste sa trochu zamysleli nad týmito argumentami, asi by ste museli uznať, že to čo píšete nemáte čím podložiť. Sú to len tvrdenia vedcov, ako je Čekan, ktorý chce "dať dole" všetkých nezaočkovaných.

Osobne si myslím, že by bolo oveľa prospešnejšie, keby sa už prestalo strašiť, lebo strach z "informácií z dôveryhodných zdrojov" u ľudí rapídne znižuje imunitu.

Takže správajme sa zodpovedne, ale nebuďme od strachu posraní, určite nám to neprospieva
Reagovať

Očkovanie - miernejši priebeh choroby reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

30.8.2021 08:08
V článku je napísané "To znamená, že síce aj zaočkovaní môžu ochorieť a cítiť sa mizerne, ale prejavy sú oveľa miernejšie ako u neočkovaných ľudí. " Fakt by ma úprimne zaujímalo, čím je toto tvrdenie podložené:
- ak som nebol zaočkovaný, infikoval som sa SARS-CoV-2 a mal som povedzme nejaký stupeň prejavov COVIDu
- ak sa teraz zaočkujem a znovu sa stretnem s vírusom, budem mať možno miernejší alebo žiadny priebeh. Ako ale môžem vedieť, že to bolo vďaka očkovaniu a nie vďaka tomu, že som prekonal infekciu?
- ak som infekciu neprekonal a dal som sa zaočkovať, stretol som sa s vírusom a mal som istý stupeň prejavov COVIDu, ako môžem vedieť, že bez očkovania by som nemal miernejší priebeh, alebo rovnaký, alebo ťažší priebeh. Veď sú predsa kvantá ľudí, ktorý dokázateľne prekonali COVID bez akýchkoľvek príznakov, alebo len ako ľahšiu nádchu.

Ak by ste sa trochu zamysleli nad týmito argumentami, asi by ste museli uznať, že to čo píšete nemáte čím podložiť. Sú to len tvrdenia vedcov, ako je Čekan, ktorý chce "dať dole" všetkých nezaočkovaných.

Osobne si myslím, že by bolo oveľa prospešnejšie, keby sa už prestalo strašiť, lebo strach z "informácií z dôveryhodných zdrojov" u ľudí rapídne znižuje imunitu.

Takže správajme sa zodpovedne, ale nebuďme od strachu posraní, určite nám to neprospieva
Reagovať

Delta reakcia na: Ako by sa pandémia mohla skončiť

30.8.2021 06:08
Nubedte hlupáci. Delta ( spomeňte si na originál názov ) je tu už dlho . Je tak strašne nakazlivejsia ,že nieje schopná sa rozšíriť ,ako prvá alfa
Reagovať

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať