ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Ako udržať pozornosť študentov vo virtuálnej učebni

1
Aktívne zapojiť študentov do vyučovania v triede je niekedy náročné. No ešte náročnejšie to môže byť pri vyučovaní na diaľku. Našťastie technológia môže poskytnúť doplnkové stratégie zamerané na to, aby študenti reagovali. Veľa platforiem na videočet má funkciu na kladenie otázok, pri ktorej študenti vidia položenú otázku na obrazovke. Umožní to učiteľovi odhadnúť, čo trieda chápe a čo treba prípadne ešte zopakovať. Ak iba 35 percent triedy odpovie na otázku správne, možno stojí za to venovať vysvetleniu daného problému trochu času navyše. Ďalšia užitočná funkcia sú diskusné miestnosti. Umožní rozdeliť študentov do malých skupín, aby pracovali na spoločnom zadaní. Najprv začnete so všetkými študentmi v jednom videohovore a potom ich kliknutím na tlačidlo rozdelíte do malých skupín, aby pracovali na úlohe pomocou nástroja na spoluprácu, ako sú Dokumenty Google. Budú tak hovoriť iba so spolužiakmi v tejto skupine. Vyučujúci sa môže prepínať medzi skupinami, aby ich skontroloval a pomoh ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
vzdelavanie virtual skola dáta online internet

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať