SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Ako umelá inteligencia zmení prácu právnikov?

Spoločenské dopady
0

Nástroje generatívnej umelej inteligencie, ako je ChatGPT, prinášajú revolúciu v práci založenej na vedomostiach a sú prínosom pre právnikov, pretože zvyšujú produktivitu a znižujú čas strávený opakujúcimi sa úlohami. Z prieskumu spoločnosti LexisNexis vyplynulo, že polovica právnikov verí, že generatívna AI výrazne zmení ich podnikanie, pričom až 92 % očakáva určitý vplyv. Obavy o dôvernosť však v právnickom svete vyvolávajú veľké výzvy, keďže aj malé chyby by mohli mať vážne následky.

Napriek tomu generatívna AI predstavuje pre právnikov množstvo príležitostí. Generatívna AI je vynikajúca pri čítaní a pochopení veľkých stohov dokumentov, čím šetrí drahocenný čas právnikov. Tento čas možno lepšie využiť na hlbšie preskúmanie problémov klientov, čo je úloha, ktorá si vyžaduje ľudské znalosti. Generatívna AI môže pomôcť pri vyhľadávaní príslušných zákonov, predpisov a precedensov, ako aj pri preklade právnych informácií. Môže takisto generovať dokumenty, zmluvy a listy, čím automatizuje úlohy, ktoré právnikom zaberajú čas. 

Podľa štúdie spoločnosti LexisNexis je generatívna AI obzvlášť užitočná pri výskume, príprave dokumentov, ich analýze a písaní e-mailov. Umožňuje aj prediktívnu analýzu, čím pomáha právnikom pri prijímaní rozhodnutí založených na údajoch. Treba však venovať pozornosť etickým úvahám a potrebe presných a nezaujatých údajov. Hoci generatívna AI predstavuje riziko pre súkromie a dôvernosť údajov, súkromné systémy umelej inteligencie ponúkajú bezpečné riešenia.

Tieto systémy zabezpečujú ochranu citlivých informácií, vďaka čomu sú atraktívne pre právnikov, ktorí dbajú na ochranu súkromia. Generatívna AI môže zlepšiť prístup k právu a spravodlivosti tým, že právnikom umožní komunikovať s klientmi a poskytovať im základné informácie prostredníctvom chatbotov. Právnici môžu rýchlo informovať klientov o vývoji prípadu a zhrnúť zložité súdne rozhodnutia pre rôzne publikum. Na zachovanie primeranosti a dôvernosti je však potrebný neustály dohľad.

V právnej oblasti sú už k dispozícii rôzne nástroje generatívnej AI, ako sú chatboty zamerané na právo, platformy na predikciu súdnych sporov, právne asistenčné systémy s AI a právne vyhľadávače poháňané AI. So zavedením generatívnej AI sa bude úloha právnikov vyvíjať. Advokáti, ktorí budú efektívne usmerňovať tento prechod, sa budú viac zameriavať na pochopenie potrieb klientov osobným a ľudským spôsobom, budovanie dôvery a profesionálnych vzťahov.

Vďaka menšiemu množstvu času stráveného rutinnými úlohami budú mať právnici viac príležitostí na profesionálny rozvoj a zvyšovanie kvalifikácie. Okrem toho bude nevyhnutné pochopiť otázky regulácie a vytvoriť súlad medzi používaním údajov a umelej inteligencie. Dosiahnutie rovnováhy medzi využívaním AI na zefektívnenie a rast a riešením problémov súvisiacich s tým bude mať zásadný význam pre zabezpečenie právnickej kariéry v budúcnosti.

Zdroj: forbes.com.

Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať