SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement SAMSUNG 072024 Advertisement

Ako vybrať zo súboru PDF obrázok v plnom rozlíšení

0
Pokiaľ potrebujete pracovať s nejakým obrázkom, ktorý ste našli v cudzom dokumente PDF, na prvý pohľad nemusí byť celkom zrejmé, ako ho odtiaľ dostať von. Jedna z praktických, ale nie všemocných možností je použiť snímkovač obrazovky, napríklad nástroj Vystrihovanie, ktorý je v základe dostupný vo Windows. Obrázok si jednoducho na obrazovke priamo v PDF zväčšíte do potrebnej veľkosti a následne si ho snímkovacím programom „odfotíte“. Ak použijete formát PNG, zaznamenaná grafická informácia je bez akejkoľvek straty kvality.   Problémom je, že tento postup funguje len dovtedy, kým obrázok nie je priveľký. Ak napríklad zaberá väčšiu časť strany dokumentu PDF, jej zväčšovanie vás dostane k tomu, že nebude na obrazovke viditeľný celý, a preto jeho jednoduché snímkovanie nebude možné. Nie je ani zriedkavé, že používateľ si síce nainštaluje na počítač nejaký jednoduchý prehliadač a „polo-editor“ PDF, no keď na obrázky klikne a uloží si ich, zistí, že uložená podoba obrázka má veľmi malé ro ... Zobrazit Galériu

František Urban

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať