ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021 ESET_122021

Ako vytvoriť a používať kvalifikovaný elektronický podpis

0
Ústredný portál verejnej správy slovensko.sk aj portály rôznych inštitúcií, ako napríklad Finančnej správy SR, kam patria daňové úrady či Colné riaditeľstvo SR, súdov, živnostenského registra a podobne, umožňujú vybaviť čoraz viac administratívnych úkonov čisto elektronicky. Význam elektronickej komunikácie bez nutnosti osobných návštev rôznych úradov vzrástol hlavne v aktuálnej pandemickej situácii. Zasielané dokumenty či formuláre sprístupnených elektronických služieb a prílohy k nim však treba adekvátne zabezpečiť, aby sa dalo bez akýchkoľvek pochybností dokázať, že ste ich vytvorili a odoslali vy. Na tento cieľ slúži kvalifikovaný elektronický podpis (KEP) s využitím eID, teda občianskeho preukazu, ktorý funguje aj ako ­autentifikačná čipová karta. Kvalifikovaný elektronicky podpis je náhradou klasického vlastnoručného podpisu na účely elektronickej realizácie právnych a administratívnych záležitostí. Je to informácia pripojená alebo inak logicky spojená s elektronickým dokumentom ...

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať