SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement SAMSUNG_092021 Advertisement

Alkoholové testery na domáce aj firemné použitie

0

Alkohol je pri konzumácii v rozumnej miere neodmysliteľným doplnkom rôznych podujatí a osláv. Dobrá až rozšafná nálada, zvýšené sebavedomie a ďalšie atribúty vplyvu alkoholu sú vítané na párty či iných podobných príležitostiach, ale môžu predstavovať fatálne riziko pri niektorých činnostiach vyžadujúcich si sústredenie a koordinovanosť, napríklad v práci alebo pri vedení motorových vozidiel. Dokonca aj malé množstvo alkoholu môže spôsobiť, že nie sme schopní vykonávať niektoré činnosti tak efektívne a hlavne bezpečne, ako keď sme triezvi.

Pôsobenie alkoholu narúša psychomotoriku, oslabuje reakcie organizmu na vonkajšie impulzy a spomaľuje reflexy a to je pri vedení vozidiel či práci na rôznych strojoch a zariadeniach niekedy až smrteľná kombinácia. Navyše za šoférovanie pod vplyvom alkoholu hrozí aj prísny trestnoprávny postih. Množstvo alkoholu v organizme, u nás najčastejšie udávané ako obsah alkoholu v krvi v promile, ovplyvňuje množstvo a druh požitého alkoholu, čas od požitia, jedlá, ktoré ste konzumovali, pitie nealko nápojov a, samozrejme, váš metabolizmus.

Aj čas odbúravania alkoholu je u rôznych ľudí rôzny, vplýva naň hmotnosť, vek, kondícia a mnohé ďalšie faktory. Nie každý preto dokáže odhadnúť, kedy sa u neho už všetok požitý alkohol odbúral a on môže sadnúť za volant, prípadne ísť do práce. Preto sú stále viac obľúbené alkoholové testery, ktoré vám ukážu aktuálnu hodnotu alkoholu v krvi. Ak prístroj ukáže nulu, môžete bez obáv šoférovať alebo pracovať. Ak nie, lepšie je vrátiť sa domov taxíkom, prípadne si v práci zobrať dovolenku. V článku sa budeme venovať len alkoholovým testerom na opakované použitie.

Jednotky, rozsah a presnosť merania

Alkoholové testery merajú koncentráciu alkoholu vo vydychovanom vzduchu, pričom nameraná hodnota sa môže zobrazovať buď v miligramoch na decimeter kubický (mg/dm3), alebo v promile (‰). Na prepočet medzi týmito jednotkami sa používa koeficient 2,1. Ak je teda koncentrácia alkoholu vo vydychovanom vzduchu 0,5 mg/dm3, je vypočítaný obsah alkoholu v krvi 0,5 * 2,1 = 1,05 ‰. Hodnota v promile je pre laika zrozumiteľnejšia, pretože je udávaná aj v úradných dokumentoch, napríklad v protokole z dychovej skúšky, ako aj v právnych predpisoch.

Na Slovensku je na vedenie vozidiel nulová tolerancia, takže za volant môžete sadnúť, ak vám tester ukáže hodnotu 0,0 ‰. Stav po požití alkoholu je definovaný medzi 0,2 a 0,5 ‰, nad 0,5 ‰ je definovaný ako stav opitosti. Pri meraní sa väčšinou fúka do vymeniteľných náustkov, ale na trhu sú aj alkoholové testery, do ktorých sa fúka zo vzdialenosti niekoľko centimetrov od úst, takže netreba meniť náustok po každom meraní. Hodia sa pre firmy, bezpečnostné agentúry či políciu, prípadne aj pre usporiadateľov hromadných podujatí, ako sú športové zápasy a podobne.

Rozsah merania pri alkoholových testeroch na domáce použitie je 0,00 ‰ až 4,00 ‰, deklarovaná presnosť merania je 3 – 15 %. Čas merania, po ktorý treba do prístroja kontinuálne fúkať, je 5 – 10 sekúnd. Ukončenie merania je ohlásené zvukovým signálom. Následne treba počkať 5 – 40 sekúnd na zobrazenie výsledku. Medzi meraniami je potrebné dodržať čas na regeneráciu senzora, ktorý je 20 – 40 sekúnd. Alkoholový tester spravidla ukladá do pamäte priebežne niekoľko posledných meraní, čo umožňuje kontrolovať odbúravanie alkoholu v priebehu času.

Typy senzorov

Presnosť, životnosť a interval kalibrácie závisia od typu použitého senzora. V alkoholových testeroch sa používajú senzory na rôznych fyzikálnych princípoch. V prístrojoch na domáce použitie sa najčastejšie využívajú polovodičové a elektrochemické senzory. 

Polovodičový senzor funguje tak, že výpary alkoholu na povrchu elektródy oxidujú, čo spôsobuje zmenu vodivosti polovodičovej súčiastky, ktorá je úmerná koncentrácii alkoholu. Cena alkoholových testerov s týmto senzorom je výhodná. Nevýhodná je citlivosť polovodičového senzora aj na iné látky, ako napríklad nikotín, acetón či iné uhľovodíky, ktoré môžu spôsobiť nepresnosť merania. Vzhľadom na priaznivý pomer presnosti merania k nízkej cene je to najobľúbenejší druh senzora. Životnosť senzora je 500 – 1000 meraní a kalibráciu, v rámci ktorej sa v prípade potreby mení aj senzor, treba vykonať raz za pol roka. Senzor sa pred meraním musí ohriať na približne 300 °C, takže príprava na prvé meranie trvá niekoľko desiatok sekúnd, pri niektorých prístrojoch aj tri minúty. Nutnosť ohrievania senzora sa prejaví aj na nižšej výdrži batérií. Ceny alkoholových testerov s polovodičovým senzorom sa pohybujú v intervale 15 – 40 eur.

Elektrochemický senzor má elektródu pokrytú dichromanom draselným alebo manganistanom draselným. Alkohol obsiahnutý vo vzorke vydychovaného vzduchu s presným objemom reaguje s povrchom elektródy. Výsledkom reakcie je kyselina octová, čo vedie k uvoľneniu elektrónov z povrchu elektródy, takže začína tiecť prúd, ktorého intenzita je úmerná koncentrácii alkoholu. Výhodou je veľmi vysoká selektivita vo vzťahu k alkoholu a zanedbateľný vplyv iných látok na meranie. Senzor má životnosť niekoľko rokov alebo desiatky tisíc meraní, niekedy až 100 – 300-tisíc. Senzor sa nemusí zahrievať, takže po zapnutí je rýchlejšie pripravený na meranie než polovodičový senzor, typicky za 5 – 15 sekúnd.

Kalibrácia

Aby boli výsledky merania alkoholových testerov relevantné, treba prístroj po určitom čase alebo po určitom počte meraní nechať skalibrovať. Kalibráciu robí servis poverený výrobcom. Preto si pred nákupom treba zistiť, ako často je potrebné prístroj kalibrovať a koľko kalibrácia stojí. Nevyhnutnosť častejšej kalibrácie pri lacných alkoholových testeroch s polovodičovým senzorom môže v konečnom dôsledku predražiť celkové náklady v porovnaní s drahšími prístrojmi s elektrochemickým senzorom, ktoré však treba kalibrovať menej často. Alkoholové testery s elektrochemickým senzorom stoja od 70 eur až po 1500 a viac eur v prípade certifikovaných prístrojov.

Orientačný alebo dôkazný test?

Ak potrebujete alkoholový tester na súkromné účely, napríklad aby ste mali istotu, že môžete sadnúť za volant, stačí vám orientačné meranie. Ak chcete kontrolovať pracovníkov vo firme a na základe prípadného pozitívneho výsledku vyvodiť pracovnoprávny postih, vykonaný test musí mať dôkaznú hodnotu. Rozdiel medzi alkoholovým testerom na orientačné alebo dôkazné meranie nie je v presnosti, ale v tom, že alkoholové testery na meranie s dôkazom, ktoré využíva aj polícia, musia mať certifikáciu od Slovenskej legálnej metrológie. Prvotná certifikácia sa vykoná po kúpe a následne treba prístroj certifikovať každých šesť mesiacov. Nedá sa to zamieňať s kalibráciou, ktorú je potrebné v záujme zachovania presnosti merania robiť pri orientačných aj dôkazných testeroch s kalibráciou.

Úvodné foto:  KamranAydinov / www.freepik.com

AL7000

Cenovo dostupný tester má robustné kovové telo a využíva polovodičový senzor. Vzhľadom na priaznivý pomer presnosti merania k nízkej cene je to najobľúbenejší druh senzora, aj keď môže byť citlivý aj na iné látky, ako napríklad acetón či nikotín. Pri meraní sa 5 – 10 s fúka do vymeniteľných náustkov. Prístroj je vybavený modulom, ktorý vás upozorní na nutnosť kalibrácie. Rozsah merania je 0,00 ‰ až 4,00 ‰, deklarovaná presnosť merania 0,01 ‰. Čas na prípravu merania aj na regeneráciu senzora medzi meraniami je približne 20 sekúnd. V balení je aj napájací zdroj do auta.

Cena: 65,68  EUR
Dostupný na: 

AlcoFind  PRO X-5

Tester využíva presný elektrochemický senzor, takže sa hodí nielen na domáce použitie, ale aj do firiem, nemocníc a podobne. Čas merania je 5 – 10 sekúnd. Výhodná je veľmi vysoká selektivita vo vzťahu k alkoholu a zanedbateľný vplyv iných látok na meranie. Rozsah merania je 0,00 ‰ až 5,00 ‰, deklarovaná presnosť merania 0,01 ‰. Kalibráciu na zachovanie vysokej presnosti stačí urobiť raz za rok. Alkoholový tester ukladá do pamäte priebežne 10 meraní, čo umožňuje kontrolovať odbúravanie alkoholu v priebehu času.

Cena: 96,20 EUR
Dostupný na:

AlcoForce Raptor AT7000

Profesionálny tester s elektrochemickým senzorom. Do prístroja sa fúka zo vzdialenosti niekoľkých centimetrov, takže ústa neprídu do kontaktu s prístrojom a netreba vymieňať náustky. Meranie trvá 4 sekundy a prístroj je pripravený na ďalšie meranie o 5 sekúnd. Pre tieto vlastnosti sa hodí pre firmy, bezpečnostné agentúry či políciu, prípadne aj pre usporiadateľov hromadných podujatí, ako sú športové zápasy. Prístroj vypíše koncentráciu alkoholu v krvi, ale výsledok signalizuje aj veľkoplošným zeleným alebo červeným svetlom.

Cena: 295,82  EUR
Dostupný na:

 

 

Zobrazit Galériu

Ľuboslav Lacko

Všetky autorove články

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať