SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement SAMSUNG_092022 Advertisement

Bezpečnosť dát v mobilných zariadeniach

0
Bezpečnosť dát v mobilných zariadeniach je vo svete IT čoraz väčšou témou. S úmyselným či náhodným útokom, prenosom, zmenou či zničením dát sa stretávajú firmy aj občania čoraz častejšie, pretože všadeprítomné mobilné zariadenia dnes obsahujú pracovné aj osobné informácie, ktoré je možné ľahko ukradnúť či stratiť.

Medzi spoločnosti, ktoré sa zaoberajú bezpečnosťou dát v mobilných zariadeniach, patrí aj spoločnosť Gratex International. „Narastajúce množstvo dát a aplikácií spolu s možnosťou práce mimo pracoviska neustále zvyšujú nároky na bezpečnosť. Citlivé informácie je totiž dôležité chrániť ešte viac, keď sú mimo „bezpečného prístavu", a táto situácia nastáva vždy keď zamestnanci opúšťajú pracovisko," povedal Marek Gdovec, Senior Sales Representative spoločnosti Gratex International.

S nechceným únikom firemných, alebo aj súkromných dát sa dá bojovať rôznymi spôsobmi. Medzi tie najdôležitejšie patrí napríklad správa mobilných zariadení, ako aj riadenie prístupu používateľov k firemným dátam a aplikáciám. Podstatná je aj kvalitná ochrana pred škodlivým kódom. Práve tú zabezpečuje antivírus, ktorý sa postará o bezpečnosť zariadenia pred napadnutím dát v mobilných zariadeniach. Ďalším z firemných riešení ochrany citlivých údajov je ich šifrovanie. S tým úzko súvisí aj overovanie používaných aplikácií formou certifikátov.

Používatelia technológií sa stále častejšie stretávajú s tzv. malvérom, teda škodlivým kódom v mobilných zariadeniach. Autori tohto kódu sa zameriavajú na krádeže informácií, sledovanie a odosielanie SMS správ a využívanie starých hrozieb ako napríklad „tiché" odosielanie SMS správ na špeciálne spoplatnené telefónne čísla. Niektoré škodlivé aplikácie sa dokonca priamo tvária ako dôveryhodné či oficiálne aplikácie.

Téme bezpečnosti firemných a súkromných dát sa venoval aj tohto týždňový seminár, ktorý zorganizovala spoločnosť Gratex International v spolupráci s expertom na bezpečnostné riešenia, spoločnosťou Symantec. Seminár sa venoval ochrane firemných a súkromných dát, ako aj potenciálnym rizikám hroziacim mobilným zariadeniam či príkladom z praxe.

Pridať komentár