SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement SAMSUNG_022024 Advertisement

Bezpečnosť vládnej siete GOVNET bude vyššia, komunikácia bude šifrovaná

Tlačové správy
0

 Bezpečnosť nadrezortnej siete Govnet sa zásadne zvýši. Vďaka tzv. IPSec tunelu bude mať celú sieť Govnet štát pod kontrolou a navyše bude umožňovať šifrované videokonferencie. Národný projekt na efektívnejšie využitie siete predložila Národná agentúra pre sieťové a elektronické služby (NASES), vyzvanie vyhlásil Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu.

Hlavnými cieľmi projektu sú zabezpečenie rozšírenia existujúcich sieťových služieb i predchádzanie kybernetickým útokom. Patrí sem aj poskytovanie nových sieťových služieb na garantovanej úrovni          dostupnosti a  bezpečnosti.    Prínosom projektu je  50-percentnézníženie súčasných prevádzkových nákladov na sieťové pripojenie, čo predstavuje úsporu 1 620 000 € ročne.

Šifrovaná komunikácia prinesie bezpečný prenos obrazu, zvuku a dát, ktoré, budú vo forme zdieľaných súborov i dokumentov. Systém tiež umožní nadväzovanie komunikácie medzi dvomi a viacerými účastníkmi súčasne. Počas tejto komunikácie môžu súčasne prenášať obraz a kvalitný zvuk jednotlivým účastníkom. Komunikácia bude v rámci uzavretej vládnej siete a spolu s prenosom dát budú bezpečné.

Vyzvanie na národný projekt s názvom Redizajn siete GOVNET v hodnote 7 321 890,45 eur je zverejnené na webových stránkach www.vicepremier.gov.sk a www.partnerskadohoda.gov.sk. Dátum uzávierky vyzvania je 26. august 2019.

UPVII

Všetky autorove články
ÚPVII GOVNET komunikacia sifry

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať