ANTIK_2024 ANTIK_2024 ANTIK_2024

Aký je podiel žien v IT? Necelá štvrtina

Tlačové správy
0

IT manažéri očakávajú, že do piatich rokov bude až jedno z piatich pracovných miest automatizovaných alebo nahradených umelou inteligenciou. Sedem z desiatich z nich však verí, že novovytvorené pracovné miesta budú kompenzovať tieto straty. Medzi významné riziká zaradili nedostatok talentov, s ktorým bojujú od roku 2008. Medzi najžiadanejšie zručnosti patria dátová analytika, kybernetická bezpečnosť a umelá inteligencia. Tieto zistenia vyplynuli z výsledkov prieskumu Harvey Nash/ KPMG CIO survey 2019.

Takmer dve tretiny firiem dnes umožňujú, aby si biznis obstaral a využíval cloudové služby. Je to typické napríklad pre digitálnych lídrov, teda firmy, ktoré efektívne využívajú digitálne technológie na podporu svojich obchodných stratégií.  Prináša to so sebou významné biznis výhody, ale zároveň zvýšené riziká v oblasti súkromia a bezpečnosti.  Keď sú výdavky na IT spravované mimo priamej kontroly IT manažérov, je dvakrát pravdepodobnejšie, že daná firma bude vystavená riziku v oblasti bezpečnosti, a tiež väčšia pravdepodobnosť, že sa stane obeťou veľkého kybernetického útoku. A to všetko v čase, kedy kybernetická bezpečnosť dosahuje historicky najvyššiu prioritu u členov predstavenstva firiem (56 % opýtaných to považuje za top prioritu v porovnaní so 49 % v minulom roku). Najvyšší posun vpred medzi prioritami predstavenstiev firiem z oblasti IT je využívanie umelej inteligencie/automatizácie na zvýšenie efektívnosti.

Podľa výsledkov štúdie KPMG a Harvey Nash zaznamenali tento rok technologickí lídri najväčšie zvýšenie IT rozpočtov pod ich kontrolou za posledných 15 rokov. Medziročne sa počet tých firiem, ktoré vykázali nárast rozpočtu zvýšil zo 49 % na aktuálnych 55 %, čo je najviac v histórii prieskumu.  Jedinou výnimkou bol rok 2010, kedy sa firmy dostávali „z pazúrov“ globálnej recesie.

„V tomto roku sme v prieskume zaznamenali historicky najväčší podiel organizácií, ktoré zvýšili svoje investície do technológií. A to aj v prípade podnikov, ktoré kladú dôraz najmä na efektívnosť vynakladaných zdrojov a šetrenie. Aktuálne platí, že akýkoľvek problém firma má, technológia je súčasťou riešenia,“ skonštatoval Pavol Adamec, výkonný riaditeľ oddelenia rizikového poradenstva,  KPMG na Slovensku. Napriek tomu, že vplyv IT riaditeľov ostáva približne rovnaký ako minulý rok, za uplynulé dva roky poklesol počet manažérov zodpovedných za IT v predstavenstvách firiem o 13 percentuálnych bodov  ( zo 71 % na 58 % ). Čo sa týka žien v technologických tímoch, došlo len k miernemu nárastu.  V tomto roku je súčasťou  IT oddelení 22 % zástupkýň nežného pohlavia, minulý rok to bolo 21 %. Bez zmeny oproti roku 2018 je tiež podiel žien na IT líderských pozíciách. Aktuálne je to len o málo viac ako jedna z desiatich – konkrétne 12 %.

Digitálni lídri, teda firmy, ktoré efektívne využívajú digitálne technológie na podporu svojich obchodných stratégií, dosahovali podľa prieskumu CIO survey 2019 za minulý rok lepšie výsledky ako ich konkurenti tak v rýchlosti uvedenia produktov/ služieb na trh, zákazníckej skúsenosti, pri raste tržieb, ako aj pri ziskovosti. Digitálni lídri tiež s vysokou pravdepodobnosťou zavedú v nasledujúcich troch rokoch „veľké novinky“ v produktoch a službách a zamerajú sa na zarábanie peňazí. Viac ako tri štvrtiny IT riaditeľov v organizáciách, ktoré sú digitálnymi lídrami,  má za cieľ svojich technologických projektov peniaze priniesť a nie šetriť.

KPMG

Všetky autorove články
zeny IT sektor stvrtina prieskum praca

Pridať komentár

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať