SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Biologický kvantový obvod v experimente so živým organizmom

0
Medzinárodný tím výskumníkov tvrdí, že vykonal vôbec prvý experiment, v ktorom sa podarilo úspešne „kvantovo prepojiť“ mnohobunkový organizmus. Ich výskum bol nedávno publikovaný v predtlačovom dokumente. Tvrdí sa v ňom, že uviedli tardigradu (pomalku) do stavu kvantového prepojenia s dvojicou supravodivých qubitov. Inými slovami, výskumníkom sa podarilo uviesť tardigradu do stavu, keď bola priamo spojená s qubitmi takým spôsobom, že čokoľvek, čo sa stane živočíchovi alebo qubitom, by súčasne ovplyvnilo všetky tri entity. To je základná vlastnosť kvantových počítačov. Tento druh kvantovej funkcie sa však zvyčajne vyskytuje len pri objektoch veľkosti častíc. Výskumníci už predtým uviedli do stavu kvantového prepojenia jednobunkové organizmy, ale toto by bolo prvýkrát, čo sa to podarilo dosiahnuť s komplexným biologickým organizmom. Výskumníci uviedli, že pozorovali spojenie medzi živočíchom v kryptobióze a supravodivým kvantovým bitom a pripravili vysoko entanglovaný stav medzi týmto k ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať