SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement SAMSUNG_022024C Advertisement

Budú raz dátové centrá napájať vodíkové palivové články?

1
Microsoft v januári oznámil, že do roku 2030 chce dosiahnuť uhlíkovú neutralitu. Takisto sa zaviazal odstrániť do roku 2050 väčšie množstvo uhlíka z atmosféry, ako ho uvoľnil od založenia spoločnosti v roku 1975. Firma si uvedomuje, že na dosiahnutie týchto cieľov bude musieť zmeniť spôsob fungovania. Hovorí, že plánuje do polovice desaťročia uzavrieť dohodu o kúpe energie z obnoviteľných zdrojov, ktorá by pokryla 100 % denných potrieb jeho dátových centier. Okrem toho sa chce do roku 2030 odkloniť od používania generátorov poháňaných naftou ako záložného zdroja energie vo svojich dátových centrách. Namiesto toho mieni využívať zdroje energie s nízkym obsahom uhlíka, napríklad vodík. V posledných rokoch klesli náklady na vodíkové palivové články do tej miery, že v súčasnosti predstavujú ekonomicky uskutočniteľnú alternatívu záložných naftových generátorov. V prípade Microsoftu by si to vyžadovalo infraštruktúru na obstaranie, uloženie a údržbu dostatočného množstva zeleného vodíka na ... Zobrazit Galériu

Redakcia

Všetky autorove články
dáta veda vyskum Digital

Mohlo by vás zaujímať

Mohlo by vás zaujímať